Algemene en academische ziekenhuizen

Inclusief buitenpoli's en kinderziekenhuizen

Dagelijkse ziekenhuiszorg voor bijna iedereen goed bereikbaar

Per auto kan ruim 99% van de Nederlandse bevolking een ziekenhuis binnen 30 minuten bereiken. De langere reistijden doen zich met name voor op de Waddeneilanden, in Zuidwest-Friesland en in Noord-Groningen. In 2023 zijn in Nederland 106 ziekenhuislocaties (exclusief buitenpoliklinieken en kinderziekenhuizen).

Steeds meer buitenpoliklinieken

Steeds meer ziekenhuizen openen aan de rand van hun verzorgingsgebied een buitenpolikliniek om te concurreren met omliggende ziekenhuizen. Wanneer we de buitenpoliklinieken en kinderziekenhuizen ook meenemen in de bereikbaarheidsanalyse levert dat een verbetering van de bereikbaarheid in het midden en oosten van het land op. In 2023 zijn er in totaal 147 buitenpoliklinieken en 7 kinderziekenhuizen.

Vergelijk met andere kaart


  • Methoden: Berekening reistijd naar dichtstbijzijnde ziekenhuis
  • Methoden: Berekening reistijd naar dichtstbijzijnde dialysecentrum

C.M. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))