Aantal harttransplantaties het meest toegenomen

In 2023 zijn in totaal 1.417 orgaantransplantaties (van zowel postmortale als levende donoren) uitgevoerd. Ten opzichte van 2022 (1.404 transplantaties) is dat een lichte toename van 1%. Sommige categorieën organen werden aanzienlijk meer getransplanteerd. Het aantal harttransplantaties is met ongeveer 45% toegenomen (van 51 harttransplantaties in 2022 naar 74 in 2023). Het aantal pancreastransplantaties  juist met 34% afgenomen (van 35 transplantaties in 2022 naar 23 in 2023).

Het aantal orgaantransplantaties met organen van postmortale donoren was in 2023 2,7% hoger (884) dan in het jaar daarvoor (861). Het aantal transplantaties met organen van levende donoren (nier en lever) is afgenomen met 1,8% (533 in 2023 ten opzichte van 543 in 2022). 


Wachtlijst orgaantransplantaties 2013-2023

Sla de grafiek Wachtlijst orgaantransplantaties 2013-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Nederlandse Orgaantransplantatie Registratie (februari 2024)

  • Exclusief het aantal personen dat als niet transplantabel staat geregistreerd. Personen staan als niet transplantabel geregistreerd als zij op dat moment vanwege medische redenen geen transplantatie kunnen ondergaan of als de voorbereidingen niet zijn afgerond. Ook personen die wachten op een levende donor staan als niet transplantabel geregistreerd, zodat zij niet worden meegenomen in de match voor een donororgaan van een levende.

Toename aantal mensen op wachtlijst orgaandonatie

Het aantal mensen dat op de wachtlijst staat voor een donororgaan, is in 2023 met 17% gestegen ten opzichte van 2022.  Op 31 december 2023 stonden in Nederland 1.453 mensen op de wachtlijst, 213 meer dan het jaar ervoor.  In 2022 was een duidelijke daling te zien, deze daling heeft niet doorgezet.


  • C.M. Deuning red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))