Aantal orgaantransplantaties terug op het niveau van voor COVID-19

In 2022 zijn in totaal 1.404 orgaantransplantaties (van zowel postmortale als levende donoren) uitgevoerd. Hiermee zijn de aantallen eind 2022 terug op het niveau van voor COVID-19. Het aantal orgaantransplantaties met organen van postmortale donoren was in 2022 14% hoger (861) dan in het jaar daarvoor (757). Het aantal transplantaties met organen van levende donoren (nier en lever) is gestegen met 12,7% (543 in 2022 ten opzichte van 482 in 2021).  Sommige categorieën organen werden aanzienlijk meer getransplanteerd. Innovaties zorgden er bovendien voor dat meer organen per donor geschikt konden worden gemaakt voor transplantatie. Voor een aantal organen (lever, long, hart en pancreas) heeft dit geresulteerd in een kortere wachtlijst. 


Afname aantal mensen op wachtlijst orgaandonatie

Het aantal mensen dat op de wachtlijst staat voor een donororgaan, is in 2022 met 4% gedaald ten opzichte van 2021.  Door een toename van het aantal orgaandonaties zijn de wachtlijsten in veel categorieën ook korter geworden.  De wachtlijst voor een nieuwe nier is wel gestegen. Met name door de hoge instroom van nieuwe patiënten.


  • C.M. Deuning red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))