Uitgaven ziekenhuiszorg geraamd op 29 miljard euro

Aan ziekenhuiszorg en medisch specialistische zorg werd in 2019 bijna 29,1 miljard euro uitgegeven. Dit is ongeveer 30% van de totale kosten van de gezondheidszorg in dat jaar. In 2019 werd er in totaal 97 miljard euro uitgegeven aan de Nederlandse gezondheidszorg. 

Meer zorguitgaven ziekenhuiszorg voor vrouwen door zorg rond geboorte

In de leeftijdsgroep 25-39 zijn voor vrouwen de kosten voor ziekenhuiszorg hoger dan voor mannen als gevolg van kosten voor zwangerschap en geboorte. In de leeftijdsgroep van 60 tot 79 jaar nemen de mannen een groter aandeel van deze kosten voor hun rekening. Vanaf 75 jarige leeftijd treedt zowel voor vrouwen als mannen een daling in de totale zorguitgaven per leeftijdsklasse op. Een verklaring hiervoor is het feit dat een deel van de oudere bevolking op deze leeftijd gebruik maakt van geïnstitutionaliseerde ouderenzorg, wat de kans op gebruik van ziekenhuiszorg verlaagt. Daarnaast neemt het absolute aantal ouderen op hoge leeftijd af.

Meer informatie


  • A.C. de Weerdt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S. Gouwens (RIVM)
  • M.A. Koopmanschap (RIVM en EUR Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam))
  • A. van der Meer (RIVM)
  • G.J. Kommer (RIVM)