Ziekenhuislocaties en buitenpoliklinieken

De kaart toont de spreiding van de 113 ziekenhuislocaties (academische, algemene en kinderziekenhuizen) en 147 buitenpoliklinieken georganiseerd in 69 ziekenhuisorganisaties. Het aantal ziekenhuislocaties is ten opzichte van 2009 iets afgenomen. Daarentegen is het aantal buitenpoliklinieken sterk toegenomen, van 61 in 2009 tot 147 in 2023. Categorale ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra zijn buiten beschouwing gelaten.

Concurrentie omliggende ziekenhuizen

Steeds meer ziekenhuizen openen aan de rand van hun verzorgingsgebied een buitenpolikliniek om te concurreren met omliggende ziekenhuizen. Buitenpoliklinieken brengen de poliklinische zorg dichterbij de patiënt.

Vergelijk met andere kaart


C.M. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))