Ziekenhuislocaties en buitenpoliklinieken

De kaart toont de spreiding van de 113 ziekenhuislocaties (academische, algemene en kinderziekenhuizen) en 147 buitenpoliklinieken georganiseerd in 69 ziekenhuisorganisaties. Het aantal ziekenhuislocaties is ten opzichte van 2009 iets afgenomen. Daarentegen is het aantal buitenpoliklinieken sterk toegenomen, van 61 in 2009 tot 147 in 2023. Categorale ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra zijn buiten beschouwing gelaten.

Concurrentie omliggende ziekenhuizen

Steeds meer ziekenhuizen openen aan de rand van hun verzorgingsgebied een buitenpolikliniek om te concurreren met omliggende ziekenhuizen. Buitenpoliklinieken brengen de poliklinische zorg dichterbij de patiënt.

Vergelijk met andere kaart


Locaties transport- en IVF-centra

In de kaart zijn de locaties van de IVF In Vitro Fertilisatie. Methode waarbij eicellen door middel van een punctie uit de eierstokken van de vrouw worden gehaald en buiten het lichaam worden bevrucht (reageerbuisbevruchting). Daarna worden de bevruchte eicellen in de baarmoeder geplaatst met als doel een zwangerschap tot stand te… (In Vitro Fertilisatie. Methode waarbij eicellen door middel van een punctie uit de eierstokken van de vrouw worden gehaald en buiten het lichaam worden bevrucht (reageerbuisbevruchting). Daarna worden de bevruchte eicellen in de baarmoeder geplaatst met als doel een zwangerschap tot stand te…)- en transportcentra in 2015 weergegeven. In Nederland zijn er 13 ziekenhuizen, die de hele IVF-behandeling uitvoeren. Daarnaast zijn er 68 transportcentra, waar men terecht kan voor het eerste deel van de behandeling (stimulatie en eicelpunctie). Daarna wordt men doorverwezen naar een IVF-centrum. Het aantal IVF- en transportcentra is de laatste jaren min of meer stabiel. In 2009 waren er 60 transportcentra en 13 IVF-centra.  

Vergelijk met andere kaart

C.M. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))