Psychische stoornissen in VZinfo.nl

Naast informatie over mentaal welbevinden en psychische klachten, zijn verschillende psychische stoornissen in VZinfo.nl als aparte onderwerpen uitgewerkt. Bij een psychische stoornis heeft de ernst en de aard van de psychische klachten geleid tot een gediagnosticeerde psychische stoornis. De overgang van psychische klachten naar psychische stoornis is een glijdende schaal, die onder meer afhangt van de mate waarin de klachten de betreffende persoon belemmeren in zijn dagelijks leven. In de tabel kunt u doorklikken naar informatie over de betreffende psychische stoornissen.

Overzicht van psychische stoornissen VZinfo.nl
ADHD Overspannenheid en burn-out
Alcoholstoornis Persoonlijkheidsstoornissen
Angststoornissen Posttraumatische stressstoornis
Dementie Schizofrenie
Drugsstoornis Verstandelijke beperking
Depressie en andere stemmingsstoornissen  

E.M. Zantinge, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))