GGD-regio's

Gemeenten

  • Gemeentecijfers worden hier alleen gepresenteerd wanneer de betreffende vraag door voldoende respondenten uit een gemeente is ingevuld.

Geluk naar GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio

In Nederland geeft 76,6% van de jongeren aan zich meestal gelukkig of zeer gelukkig te voelen. Per regio varieert het percentage van 70,6 tot 83,2%. Geluk is gemeten op basis van een schaal van 1 tot en met 5 door middel van smileys, waar een score van 4 of 5 (zeer) gelukkig betekent. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de GGD-kaart te klikken. 

Geluk naar gemeente

Per gemeente varieert het percentage jongeren dat zich meestal (zeer) gelukkig voelt van 64,8 tot 88,9%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD'en in Nederland namen eind 2021 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierde-klassers van het voortgezet onderwijs. Bijna 167.000 leerlingen beantwoordden vragen over o.a. hun gezondheid en welbevinden, bewegen, impact van corona, middelengebruik en social media en gamen. Het onderzoek werd voor de derde keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerder in 2015 en 2019). Het betreft een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.


  • P. Geuijen (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • D.L. van der A (RIVM)
  • M. Hiemstra (RIVM)
  • R. Boekee (RIVM)
  • C. Dinnissen (RIVM)
  • C.M. Deuning, red. (RIVM)
  • H. Giesbers, red. (RIVM)