GGD-regio's

Gemeenten

Stress per GGD-regio

Volgens de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 heeft 20,6% van de volwassenen van 18 jaar en ouder in de afgelopen 4 weken (heel) veel stress ervaren. Per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio varieert het percentage van 16,8 tot 30,3%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Stress per gemeente

Per gemeente varieert het percentage van 11,4 tot 13,7%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.


Stress naar GGD-regio

Volgens de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 is 48,3% van de jongvolwassenen (heel) vaak gestrest. Per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio varieert het percentage van 42,6 tot 55,2%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de GGD-kaart te klikken.


GGD-regio's

Gemeenten

 • Gemeentecijfers worden hier alleen gepresenteerd wanneer de betreffende vraag door voldoende respondenten uit een gemeente is ingevuld.

Stress naar GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio

Volgens de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 voelt 44,4% van de jongeren zich (zeer) vaak gestrest door één of meer van de volgende factoren: 

 • school of huiswerk (33,6%)
 • situatie thuis (zoals zorgen, problemen of ruzies thuis) (7,8%)
 • eigen problemen (zoals gezondheid, ruzies met andere jongeren, geheimen, of schulden) (13,5%)
 • wat anderen van hem/haar vinden (15,5%)
 • door alles wat ze moeten doen (school, huiswerk, social media, bijbaantje, sporten etc.) (25,3%)

Per regio varieert het percentage van 37,9 tot 51,0%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de GGD-kaart te klikken.

Stress naar gemeente

Per gemeente varieert het percentage jongeren dat zich (zeer) vaak gestrest voelt door één of meer factoren van 27,6 tot 55,6%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.


Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)'en in Nederland namen eind 2021 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierde-klassers van het voortgezet onderwijs. Bijna 167.000 leerlingen beantwoordden vragen over o.a. hun gezondheid en welbevinden, bewegen, impact van corona, middelengebruik en social media en gamen. Het onderzoek werd voor de derde keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerder in 2015 en 2019). Het betreft een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.

Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022

De vragenlijst van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 was in te vullen via een open link en respondenten zijn geworven via een online social media campagne en offline campagne. De cijfers die hier worden gepresenteerd zijn gestandaardiseerd naar GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio, leeftijd en gender, zodat de cijfers een zo representatief mogelijk beeld geven op deze kenmerken van jongvolwassenen in Nederland.

 • P. Geuijen (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • D.L. van der A (RIVM)
 • M. Hiemstra (RIVM)
 • R. Boekee (RIVM)
 • C.M. Deuning, red. (RIVM)
 • H. Giesbers, red. (RIVM)