GGD-regio's

Gemeente

  • Gemeentecijfers worden hier alleen gepresenteerd wanneer de betreffende vraag door voldoende respondenten uit een gemeente is ingevuld.

Weerbaarheid naar GGD-regio

Volgens de Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is 87,7% van de jongeren voldoende weerbaar. Per regio varieert het percentage van 85,7 tot 89,8%. Weerbaarheid is gemeten met stellingen over ‘opkomen voor jezelf’ en het maken van keuzes (zoals over pesten, kleding, uitgaan, roken, alcoholgebruik en seksualiteit) waarvoor de jongeren konden aangeven in hoeverre ze het ermee eens waren. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-kaart te klikken.

Weerbaarheid naar gemeente

Per gemeente varieert het percentage jongeren dat voldoende weerbaar is van 79,7 tot 96,2%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.


Weerbaarheid naar GGD-regio

Volgens de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022  is 81,1% van de jongvolwassenen voldoende weerbaar. Per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio varieert het percentage van 77 tot 84,5%. Weerbaarheid is gemeten middels acht uitspraken over opkomen voor jezelf en het maken van keuzes op een 5-puntsschaal (helemaal oneens - oneens - niet eens, niet oneens - eens - helemaal eens). Over de acht uitspraken wordt een gemiddelde score berekend van 1 t/m 5. Een gemiddelde score van 1 t/m 3 betekent onvoldoende weerbaar en een gemiddelde score van meer dan 3 t/m 5 betekent voldoende weerbaar. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de GGD-kaart te klikken.


Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )'en in Nederland namen eind 2021 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierde-klassers van het voortgezet onderwijs. Bijna 167.000 leerlingen beantwoordden vragen over o.a. hun gezondheid en welbevinden, bewegen, impact van corona, middelengebruik en social media en gamen. Het onderzoek werd voor de derde keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerder in 2015 en 2019). Het betreft een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.

Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022

De vragenlijst van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 was in te vullen via een open link en respondenten zijn geworven via een online social media campagne en offline campagne. De cijfers die hier worden gepresenteerd zijn gestandaardiseerd naar GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio, leeftijd en gender, zodat de cijfers een zo representatief mogelijk beeld geven op deze kenmerken van jongvolwassenen in Nederland.

  • P. Geuijen (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • D.L. van der A (RIVM)
  • M. Hiemstra (RIVM)
  • R. Boekee (RIVM)
  • C. Dinnissen (RIVM)
  • C.M. Deuning, red. (RIVM)
  • H. Giesbers, red. (RIVM)