GGD-regio's

Gemeente

  • Gemeentecijfers worden hier alleen gepresenteerd wanneer de betreffende vraag door voldoende respondenten uit een gemeente is ingevuld.

Weerbaarheid naar GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio

In Nederland is 87,7% van de jongeren voldoende weerbaar. Per regio varieert het percentage van 85,7 tot 89,8%. Weerbaarheid is gemeten met stellingen over ‘opkomen voor jezelf’ en het maken van keuzes (zoals over pesten, kleding, uitgaan, roken, alcoholgebruik en seksualiteit) waarvoor de jongeren konden aangeven in hoeverre ze het ermee eens waren. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de GGD-kaart te klikken.

Weerbaarheid naar gemeente

Per gemeente varieert het percentage jongeren dat voldoende weerbaar is van 79,7 tot 96,2%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.

Gezondheidsmonitor Jeugd

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD'en in Nederland namen eind 2021 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierde-klassers van het voortgezet onderwijs. Bijna 167.000 leerlingen beantwoordden vragen over o.a. hun gezondheid en welbevinden, bewegen, impact van corona, middelengebruik en social media en gamen. Het onderzoek werd voor de derde keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerder in 2015 en 2019). Het betreft een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.


  • P. Geuijen (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • D.L. van der A (RIVM)
  • M. Hiemstra (RIVM)
  • R. Boekee (RIVM)
  • C. Dinnissen (RIVM)
  • C.M. Deuning, red. (RIVM)
  • H. Giesbers, red. (RIVM)