GGD-regio's

Gemeenten

  • Gemeentecijfers worden hier alleen gepresenteerd wanneer de betreffende vraag door voldoende respondenten uit een gemeente is ingevuld.

Vertrouwen in de toekomst middelbare scholieren naar GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio

Volgens de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 heeft 53,2% van de jongeren veel vertrouwen in de toekomst. Er is gevraagd aan te geven hoeveel vertrouwen zij hebben in hun eigen toekomst middels een score tussen de 1 (geen vertrouwen) en 10 (heel veel vertrouwen). Per GGD-regio varieert het percentage van 48,8 tot 58,2%. Van de jongeren heeft 11,9% weinig of geen vertrouwen in de toekomst. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de GGD-kaart te klikken.

Vertrouwen in de toekomst middelbare scholieren naar gemeente

Per gemeente varieert het percentage jongeren dat veel vertrouwen in de toekomst heeft van 39,6 tot 66,7%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.


Vertrouwen in de toekomst jongvolwassenen naar GGD-regio

Volgens de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 heeft 43,8% van de jongvolwassenen veel vertrouwen in de toekomst. Er is gevraagd aan te geven hoeveel vertrouwen zij hebben in hun eigen toekomst middels een score tussen de 1 (geen vertrouwen) en 10 (heel veel vertrouwen). Een score van 8 of hoger betekent veel vertrouwen in de toekomst. Per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio varieert het percentage van 39 tot 47,8%. Van de jongvolwassenen heeft 16,1% weinig of geen vertrouwen in de toekomst. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de GGD-kaart te klikken.


Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de leefstijl en het welzijn van middelbare scholieren. Alle 25 GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)'en in Nederland namen eind 2021 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierde-klassers van het voortgezet onderwijs. Bijna 167.000 leerlingen beantwoordden vragen over o.a. hun gezondheid en welbevinden, bewegen, impact van corona, middelengebruik en social media en gamen. Het onderzoek werd voor de derde keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerder in 2015 en 2019). Het betreft een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.

Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022

De vragenlijst van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 was in te vullen via een open link en respondenten zijn geworven via een online social media campagne en offline campagne. De cijfers die hier worden gepresenteerd zijn gestandaardiseerd naar GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio, leeftijd en gender, zodat de cijfers een zo representatief mogelijk beeld geven op deze kenmerken van jongvolwassenen in Nederland.

  • P. Geuijen (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • D.L. van der A (RIVM)
  • M. Hiemstra (RIVM)
  • R. Boekee (RIVM)
  • C.M. Deuning, red. (RIVM)
  • H. Giesbers, red. (RIVM)