GGD-regio's

Gemeenten

  • Gemeentecijfers worden hier alleen gepresenteerd wanneer de betreffende vraag door voldoende respondenten uit een gemeente is ingevuld.

Vertrouwen in de toekomst jongeren naar GGD-regio

Volgens de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 heeft 53% van de jongeren veel vertrouwen in de toekomst. Per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio varieert het percentage van 48,5 tot 56,3%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de GGD-kaart te klikken.

Vertrouwen in de toekomst jongeren naar gemeente

Per gemeente varieert het percentage jongeren dat veel vertrouwen in de toekomst heeft van 40,4 tot 70%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.


Vertrouwen in de toekomst jongvolwassenen naar GGD-regio

Volgens de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 heeft 43,8% van de jongvolwassenen veel vertrouwen in de toekomst. Er is gevraagd aan te geven hoeveel vertrouwen zij hebben in hun eigen toekomst middels een score tussen de 1 (geen vertrouwen) en 10 (heel veel vertrouwen). Een score van 8 of hoger betekent veel vertrouwen in de toekomst. Per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio varieert het percentage van 39 tot 47,8%. Van de jongvolwassenen heeft 16,1% weinig of geen vertrouwen in de toekomst. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de GGD-kaart te klikken.


Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren. Alle 25 GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)'en in Nederland namen eind 2023 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierde-klassers van het voortgezet onderwijs. Ruim 188.000 leerlingen beantwoordden vragen over o.a. hun gezondheid en welbevinden, bewegen, middelengebruik en social media en gamen. Het onderzoek werd voor de vierde keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerder in 2015, 2019 en 2021). De meting in 2021 was een extra meting in het kader van het Gezondheidsonderzoek COVID-19.

Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022

De vragenlijst van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 was in te vullen via een open link en respondenten zijn geworven via een online social media campagne en offline campagne. De cijfers die hier worden gepresenteerd zijn gestandaardiseerd naar GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio, leeftijd en gender, zodat de cijfers een zo representatief mogelijk beeld geven op deze kenmerken van jongvolwassenen in Nederland.

  • P. Geuijen (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Boekee (RIVM)
  • C.M. Deuning, red. (RIVM)
  • H. Giesbers, red. (RIVM)