GGD-regio's

Gemeenten

Veerkracht per GGD-regio

Volgens de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 heeft  49,5% van de volwassenen van 18 jaar en ouder een hoge veerkracht. Veerkracht is gemeten met uitspraken over hoe men zich de afgelopen 4 weken voelde uit de Nederlandse vitaliteitsmeter VITA-16. Per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio varieert het percentage van 43,7 tot 54,1%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Veerkracht per gemeente

Per gemeente varieert het percentage van 40,7 tot 64,9%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.


Snel herstellen na moeilijke periode naar GGD-regio

Volgens de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 geeft 52,8% van de jongvolwassenen aan na een moeilijke periode meestal weer snel te herstellen. Per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio varieert het percentage van 46,6 tot 56,8%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de GGD-kaart te klikken.


Moeilijk doorstaan stressvolle gebeurtenis naar GGD-regio

Volgens de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 geeft 31,4% van de jongvolwassenen aan het moeilijk te vinden om een stressvolle gebeurtenissen te doorstaan. Per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio varieert het percentage van 28,5 tot 34,8%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de GGD-kaart te klikken. 


GGD-regio's

Gemeenten

  • Gemeentecijfers worden hier alleen gepresenteerd wanneer de betreffende vraag door voldoende respondenten uit een gemeente is ingevuld.

Snel herstellen na moeilijke periode naar GGD-regio

Volgens de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 geeft 64,3% van de jongeren aan na een moeilijke periode meestal weer snel te herstellen. Per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio varieert het percentage van 58,8 tot 68,1%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de GGD-kaart te klikken.

Snel herstellen na moeilijke periode naar gemeente

Per gemeente varieert het percentage jongeren dat na een moeilijke periode meestal weer snel herstelt van 52 tot 82,1%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.


Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022

De vragenlijst van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 was in te vullen via een open link en respondenten zijn geworven via een online social media campagne en offline campagne. De cijfers die hier worden gepresenteerd zijn gestandaardiseerd naar GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio, leeftijd en gender, zodat de cijfers een zo representatief mogelijk beeld geven op deze kenmerken van jongvolwassenen in Nederland.

Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren. Alle 25 GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)'en in Nederland namen eind 2023 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierde-klassers van het voortgezet onderwijs. Ruim 188.000 leerlingen beantwoordden vragen over o.a. hun gezondheid en welbevinden, bewegen, middelengebruik en social media en gamen. Het onderzoek werd voor de vierde keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerder in 2015, 2019 en 2021). De meting in 2021 was een extra meting in het kader van het Gezondheidsonderzoek COVID-19.

  • P. Geuijen (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Boekee (RIVM)
  • C.M. Deuning, red. (RIVM)
  • H. Giesbers, red. (RIVM)