Tabel: Bronnen bij de cijfers over Mentale gezondheid
Bron Indicator in VZinfo Gepresenteerde populatie VZinfo Meer informatie
Gezondheidsenquête, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Percentage met psychische klachten Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar  Gezondheidsenquête
Health Behaviour in School-aged Children (HBSC Health Behaviour in School-aged Children (Health Behaviour in School-aged Children)) Nederland Percentage met emotionele problemen, gedragsproblemen, problemen met leeftijdsgenoten en hyperactiviteit Nederlandse scholieren op het voortgezet onderwijs HBSC-Nederland, HBSC
Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs Percentage studenten met depressie-/angstklachten, emotionele uitputtingsklachten, (heel) veel stress en enigszins of sterk eenzaam Nederlandse hbo Hoger beroepsonderwijs (Hoger beroepsonderwijs)- en wo Wetenschappelijk Onderwijs (Wetenschappelijk Onderwijs)-studenten Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs

Gezondheidsmonitor Jeugd, GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)’en en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Percentage dat zich psychosociaal ongezond voelt, veel stress ervaart, zich gelukkig voelt en voldoende weerbaar is Nederlandse scholieren in klas 2 en 4 Gezondheidsmonitor Jeugd op ZorggegevensWebsite Gezondheidsmonitors