Variatie aan indicatoren voor mentaal welbevinden 

Mentaal welbevinden gaat over je goed voelen. Er is een grote variatie van indicatoren die een beeld kunnen geven van het mentaal welbevinden, zoals geluk en 'lekker in je vel zitten'. De volgende aspecten van mentaal welbevinden zijn te vinden in VZinfo.nl: 

E.M. Zantinge, red. (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))