GGD-regio's

Gemeenten

  • Gemeentecijfers worden hier alleen gepresenteerd wanneer de betreffende vraag door voldoende respondenten uit een gemeente is ingevuld.

Prestatiedruk naar GGD-regio

Volgens de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 ervaart 34,5% van de jongeren prestatiedruk. Zij geven aan regelmatig of vaak druk te voelen om aan hun eigen verwachtingen of de verwachtingen van iemand anders te voldoen, waaronder druk vanuit: 

  • ouder(s)/verzorger(s) (12,2%)
  • leraren/school (10,5%)
  • vrienden/vriendinnen (7,1%)

​​​​​​​Per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio varieert het percentage van 31,4 tot 40,1%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de GGD-kaart te klikken.

Prestatiedruk naar gemeente

Per gemeente varieert het percentage jongeren dat prestatiedruk ervaart van 18,2 tot 51,6%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.


Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren. Alle 25 GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)'en in Nederland namen eind 2023 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierde-klassers van het voortgezet onderwijs. Ruim 188.000 leerlingen beantwoordden vragen over o.a. hun gezondheid en welbevinden, bewegen, middelengebruik en social media en gamen. Het onderzoek werd voor de vierde keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerder in 2015, 2019 en 2021). De meting in 2021 was een extra meting in het kader van het Gezondheidsonderzoek COVID-19.

  • P. Geuijen (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Boekee (RIVM)
  • C.M. Deuning, red. (RIVM)
  • H. Giesbers, red. (RIVM)