Van alle zwangeren neemt 86% deel aan de 20 wekenecho

In 2020 nam 86,4% van alle zwangere vrouwen deel aan de 20 wekenecho. De 20 wekenecho wordt ook wel tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (20 wekenecho) (structureel echoscopisch onderzoek (20 wekenecho)) (structureel echoscopisch onderzoek) genoemd. De 20 wekenecho is gericht op het opsporen van neurale buisdefecten (open rug, open schedel) en een aantal andere lichamelijke afwijkingen van de foetus (zoals hart- en nierafwijkingen). Wanneer geen 20 wekenecho is uitgevoerd, is mogelijk een medische indicatie gegeven voor het verrichten van een geavanceerd ultrageluid onderzoek (GUO), heeft een miskraam plaatsgevonden, of de zwangere heeft afgezien van een 20 wekenecho (Atsma & Liefers 2021Atsma, F., Liefers, J., Professionalsmonitor 2020 Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het Structureel Echoscopisch Onderzoek, Radboudumc (2021)).

Meer informatie


Bij ruim 4% vermoeden op afwijking bij 20 wekenecho

In 2020 werd bij 4,1% (6.343) van de uitgevoerde 20 wekenecho’s een vermoeden op een afwijking (inclusief neurale buisdefecten) gevonden en bij 0,04% (60) een aanwijzing voor een neuraal buisdefect. Een zwangere krijgt in dat geval vervolgonderzoek aangeboden na de 20 wekenecho. Dit vervolgonderzoek start met een geavanceerd ultrageluid onderzoek (GUO). In 2020 vond, na een afwijkende uitkomst van de 20 wekenecho, in 81,7% van de zwangerschappen een GUO plaats. Bij 48% van de zwangeren met een vermoeden op een aangeboren afwijking werd dit bij de GUO bevestigd en bij 87% van de zwangeren met een vermoeden op een neurale buisdefect werd dit bij de GUO bevestigd (Atsma & Liefers 2021Atsma, F., Liefers, J., Professionalsmonitor 2020 Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het Structureel Echoscopisch Onderzoek, Radboudumc (2021)). 

Tabel: Uitkomsten tweede trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (20 wekenecho) (structureel echoscopisch onderzoek (20 wekenecho)) 2020. Op basis van 154.751 zwangerschappen met tweede trimester SEO

 

Positieve uitslag (vermoeden op afwijking)

 

Aantal

Percentage

Aangeboren afwijking

6.343

4,1

Neurale buisdefect

60

0,04

Bron: Monitor screeningsprogramma down-, edwards- en patausyndroom en SEO

  • Noemer is aantal zwangerschappen met tweede trimester SEO, exclusief herhalings- en vervolgonderzoeken, met bekende uitslag.

Meer informatie

  • J. Wieringa (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • W. Koster (RIVM)
  • M.M. Harbers, red. (RIVM)