Twee op de vijf Nederlanders doen vrijwilligerswerk

In 2022 deed 41% van de bevolking van 15 jaar en ouder vrijwilligerswerk. In de leeftijdscategorie van 65 tot en met 74 jaar werd het meeste vrijwilligerswerk gedaan (48%), gevolgd door de leeftijdscategorieën 35 tot en  met 44 en 45 tot en met 54 jaar (45%). Het aandeel 25- tot en met 34-jarigen en 75-plussers dat vrijwilligerswerk verleende, is met 34% het laagst van alle leeftijdscategorieën. Het aantal mannen en vrouwen dat vrijwilligerswerk deed was vrijwel gelijk. 


Ruim de helft van de hoger opgeleiden doet vrijwilligerswerk

In 2022 verleende 54% van de WO’ers en 50% van de HBO’ers vrijwilligerswerk. Van de volwassenen die alleen het basisonderwijs hebben afgerond verleende 27% vrijwilligerswerk.  Hoger opgeleide volwassenen participeerden hiermee vaker in vrijwilligerswerk dan lager opgeleide volwassenen. Lager opgeleide vrijwilligers besteden gemiddeld genomen wel meer uren aan hun vrijwilligerswerk ten opzichte van hoger opgeleide vrijwilligers (Arends & Schmeets 2018Arends, J., Schmeets, H., Vrijwilligerswerk: activiteiten, duur en motieven, Den Haag/Heerlen (2018)). 


  • P.E.D. Eysink (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • B.E.P. Snijders (RIVM)
  • T. Hulshof, red. (RIVM)