Regie over eigen leven naar geslacht en leeftijd

Sla de grafiek Regie over eigen leven naar geslacht en leeftijd 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen GGD'en, CBS en RIVM

  • De COVID-19-pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben - mogelijk - de gezondheid, leefstijl en het welzijn van de respondenten beïnvloed.

Regie over eigen leven neemt af met de leeftijd

Van alle Nederlanders (18 jaar en ouder) ervaart 90,6% matig tot veel regie over eigen leven. Bij mannen is het percentage dat matig tot veel regie over eigen leven ervaart iets hoger dan bij vrouwen. Met het ouder worden neemt het aandeel mensen dat  matig tot veel regie over eigen leven ervaart af. Ouderen van 85 jaar en ouder ervaren minder vaak matig tot veel regie over eigen leven dan ouderen van 75 tot en met 84 jaar.  Van de 85-plussers ervaart 72,7% matig tot veel regie over eigen leven, bij 74-84 jarigen is dit 83,1%.

 

  • C. Zomer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • E.A. van der Wilk (RIVM)