Naar geslacht en leeftijd

Sla de grafiek Regie over eigen leven naar geslacht, leeftijd en opleiding 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen GGD'en, CBS en RIVM

 • Laag onderwijsniveau = basisonderwijs, vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs), eerste 3 leerjaren van havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs (Hoger algemeen voortgezet onderwijs)vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) of de assistentenopleiding (mbo Middelbaar beroepsonderwijs (Middelbaar beroepsonderwijs)-1).
 • Middelbaar onderwijsniveau = bovenbouw van havo/ vwo, basisberoepsopleiding (mbo-2), vakopleiding (mbo-3) en middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4)
 • Hoog onderwijsniveau = hbo Hoger beroepsonderwijs (Hoger beroepsonderwijs) of wo Wetenschappelijk Onderwijs (Wetenschappelijk Onderwijs)

Naar geslacht

Sla de grafiek Regie over eigen leven naar geslacht en opleiding 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 GGD'en, CBS en RIVM

 • Laag onderwijsniveau = basisonderwijs, vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs), eerste 3 leerjaren van havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs (Hoger algemeen voortgezet onderwijs)vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) of de assistentenopleiding (mbo Middelbaar beroepsonderwijs (Middelbaar beroepsonderwijs)-1).
 • Middelbaar onderwijsniveau = bovenbouw van havo/ vwo, basisberoepsopleiding (mbo-2), vakopleiding (mbo-3) en middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4)
 • Hoog onderwijsniveau = hbo Hoger beroepsonderwijs (Hoger beroepsonderwijs) of wo Wetenschappelijk Onderwijs (Wetenschappelijk Onderwijs)
 • De COVID-19-pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben - mogelijk - de gezondheid, leefstijl en het welzijn van de respondenten beïnvloed.

Opleidingsniveau belangrijk bij regie over eigen leven

De grafiek presenteert cijfers over 2020 van regie over eigen leven naar opleiding. Onder regie over eigen leven valt matig tot veel ervaren regie. De verschillen zijn statistisch getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil).

 • Met het stijgen van het opleidingsniveau neemt het percentage mensen dat regie over eigen leven ervaart toe. Zo ervaren minder laagopgeleiden regie over het eigen leven dan middelbaar- en hoogopgeleiden, dit komt voor bij zowel mannen als vrouwen in alle leeftijdsgroepen.
 • Van de laagopgeleide mannen  van 25 tot en met 44 jaar ervaart 82,9% regie over eigen leven tegen 95,9% bij hoogopgeleide mannen in dezelfde leeftijdscategorie. Ook laagopgeleide vrouwen in deze leeftijdscategorie ervaren minder vaak regie over eigen leven dan hoogopgeleide vrouwen (85,3% versus 95,5%).
 • Het ervaren van regie over eigen leven komt daarnaast ook minder voor bij middelbaaropgeleiden dan hoogopgeleiden. Deze verschillen zien we bij zowel mannen als vrouwen in alle leeftijdsgroepen.

 • C. Zomer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • M. van der Noordt (RIVM)