Internationale vergelijking arbeidsparticipatie

Sla de grafiek Arbeidsparticipatie 2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Eurostat, 2023

  • Percentage mensen met een baan van ten minste 1 uur in de beroeps- en niet-beroepsbevolking (code: lfsi_emp_a).

Arbeidsparticipatie hoog in Nederland

In 2022 had 81,8% van de Nederlandse 15- tot en met 64-jarigen betaald werk van ten minste 1 uur. Dit is het hoogste percentage arbeidsparticipatie van de EU27 De 27 landen die van 1 januari 2007 tot en met 1 juli 2013 de Europese Unie vormden: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië,… (De 27 landen die van 1 januari 2007 tot en met 1 juli 2013 de Europese Unie vormden: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië,…), Zwitserland en Noorwegen. Het betreft hier een andere groep dan wordt gepresenteerd bij arbeidsparticipatie waar het om de 15- tot en met 74-jarigen gaat. Na Nederland is de arbeidsparticipatie het hoogst in Zwitserland (79,5%) en Noorwegen (77,7%). De gemiddelde arbeidsparticipatie in de EU27 ligt een stuk lager (69,9%). In Roemenië, Griekenland en Italië ligt de gemiddelde arbeidsparticipatie met 60-63% het laagst. Hier is ook het verschil tussen mannen en vrouwen het grootst. 


Internationale vergelijking voortijdige schoolverlaters

Sla de grafiek Voortijdige schoolverlaters 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Eurostat, 2023 (code: edat_lfse_14).

  • Bij Ierland betreft het het percentage voor vrouwen in 2020. 

Percentage Nederlandse jongeren dat voortijdig het onderwijs verlaat lager dan gemiddeld 

In 2021 heeft 5,3% van de Nederlandse 18- tot en met 24-jarigen voortijdig het onderwijs verlaten. Dit aandeel schoolverlaters zonder startkwalificatie is lager dan gemiddeld in de 27 landen van de Europese Unie (9,7%). In de meeste landen is het aandeel voortijdige schoolverlaters hoger onder mannen dan onder vrouwen. De EU Europese unie (Europese unie) heeft zich tot doel gesteld het aandeel voortijdige schoolverlaters terug te brengen tot 9% in 2030. Iets meer dan de helft van de landen heeft deze doelstelling al gehaald (Early leavers from education and training | Europa.eu). 


Internationale vergelijking vrijwilligerswerk

Sla de grafiek Vrijwilligerswerk 2016 over en ga naar de datatabel

Bron: EQLS, 2016

  • Percentage personen dat minstens één keer per maand vrijwilligerswerk doet voor de gemeenschap 

Nederlanders doen relatief vaak vrijwilligerswerk

In 2016 waren er in Nederland in vergelijking met de rest van Europa relatief veel mensen die minstens één keer per maand vrijwilligerswerk verrichten. In Bulgarije werd het minste aan vrijwilligerswerk gedaan. Het gaat hierbij om vrijwilligerswerk voor de gemeenschap. Over het algemeen verrichten mensen in de mediterrane en Oost-Europese landen relatief weinig vrijwilligerswerk en mensen in de Scandinavische landen en Nederland relatief veel. Dit blijkt uit  de European Quality of Life Survey van Eurofound (Eurofound, 2016). De verschillen tussen de landen kunnen zijn ontstaan door de verschillende definities die er zijn over vrijwilligerswerk (Angermann & Sittermann 2010Angermann, A., Sittermann, B., Volunteering in the European Union - An Overview, Frankfurt (2010)).


    • T. Hulshof (RIVM)
    • M.M. Harbers, red. (RIVM)