Internationale vergelijking arbeidsparticipatie

Sla de grafiek Arbeidsparticipatie internationaal 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Eurostat, 2020

  • Percentage werknemers met een baan van ten minste 1 uur in de beroeps- en niet-beroepsbevolking.
  • Werknemers van 15- tot 65 jaar.

Arbeidsparticipatie hoog in Nederland

In 2019 had 78,2% van de Nederlandse 15- tot 65-jarigen betaald werk van ten minste 1 uur. Dit betreft een andere groep dan wordt gepresenteerd bij arbeidsparticipatie waar het om de 15- tot 75-jarigen gaat. Dit is het hoogste percentage arbeidsparticipatie van de EU28 De 28 Europese landen die de Europese Unie vormen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje,… (De 28 Europese landen die de Europese Unie vormen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje,…). Na Nederland is de arbeidsparticipatie het hoogst in Zweden (77,1%) en Duitsland (76,7%). De gemiddelde arbeidsparticipatie in de EU28 ligt een stuk lager (69,3%). In Griekenland ligt de gemiddelde arbeidsparticipatie het laagst. Hier had 56,5% van de 15- tot 65-jarigen betaald werk.

Meer informatie


Percentage Nederlandse jongeren dat voortijdig het onderwijs verlaat lager dan gemiddeld 

In 2016 heeft 8% van de Nederlandse 18- tot 25-jarigen voortijdig het onderwijs verlaten. Dit aandeel schoolverlaters zonder startkwalificatie is lager dan gemiddeld in de 28 landen van de Europese Unie (10,7%). Hiermee is de Europese doelstelling, het aandeel voortijdige schoolverlaters terug te brengen tot 10%, nog niet bereikt (Onderwijs in Cijfers). 

Meer informatie


Internationale vergelijking vrijwilligerswerk

Sla de grafiek Vrijwilligerswerk internationaal 2016 over en ga naar de datatabel

Bron: EQLS, 2016

  • Percentage personen dat minstens één keer per maand vrijwilligerswerk doet voor de gemeenschap 

Nederlanders doen relatief vaak vrijwilligerswerk

In 2016 waren er in Nederland in vergelijking met de rest van Europa relatief veel mensen die minstens één keer per maand vrijwilligerswerk verrichten. In Bulgarije werd het minste aan vrijwilligerswerk gedaan. Het gaat hierbij om vrijwilligerswerk voor de gemeenschap. Over het algemeen verrichten mensen in de mediterrane en Oost-Europese landen relatief weinig vrijwilligerswerk en mensen in de Scandinavische landen en Nederland relatief veel. Dit blijkt uit  de European Quality of Life Survey van Eurofound (Eurofound, 2016). De verschillen tussen de landen kunnen zijn ontstaan door de verschillende definities die er zijn over vrijwilligerswerk (Angermann & Sittermann 2010Angermann, A., Sittermann, B., Volunteering in the European Union - An Overview, Frankfurt (2010)).

Meer informatie

T. Hulshof (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))