Internationale vergelijking arbeidsparticipatie

Sla de grafiek Arbeidsparticipatie 2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Eurostat, 2023

  • Percentage mensen met een baan van ten minste 1 uur in de beroeps- en niet-beroepsbevolking (code: lfsi_emp_a).

Arbeidsparticipatie hoog in Nederland

In 2022 had 81,8% van de Nederlandse 15- tot en met 64-jarigen betaald werk van ten minste 1 uur. Dit is het hoogste percentage arbeidsparticipatie van de EU27 De 27 landen die van 1 januari 2007 tot en met 1 juli 2013 de Europese Unie vormden: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië,… (De 27 landen die van 1 januari 2007 tot en met 1 juli 2013 de Europese Unie vormden: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië,…), Zwitserland en Noorwegen. Het betreft hier een andere groep dan wordt gepresenteerd bij arbeidsparticipatie waar het om de 15- tot en met 74-jarigen gaat. Na Nederland is de arbeidsparticipatie het hoogst in Zwitserland (79,5%) en Noorwegen (77,7%). De gemiddelde arbeidsparticipatie in de EU27 ligt een stuk lager (69,9%). In Roemenië, Griekenland en Italië ligt de gemiddelde arbeidsparticipatie met 60-63% het laagst. Hier is ook het verschil tussen mannen en vrouwen het grootst. 


Internationale vergelijking voortijdige schoolverlaters

Sla de grafiek Voortijdige schoolverlaters 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Eurostat, 2023 (code: edat_lfse_14).

  • Bij Ierland betreft het het percentage voor vrouwen in 2020. 

Percentage Nederlandse jongeren dat voortijdig het onderwijs verlaat lager dan gemiddeld 

In 2021 heeft 5,3% van de Nederlandse 18- tot en met 24-jarigen voortijdig het onderwijs verlaten. Dit aandeel schoolverlaters zonder startkwalificatie is lager dan gemiddeld in de 27 landen van de Europese Unie (9,7%). In de meeste landen is het aandeel voortijdige schoolverlaters hoger onder mannen dan onder vrouwen. De EU Europese unie (Europese unie) heeft zich tot doel gesteld het aandeel voortijdige schoolverlaters terug te brengen tot 9% in 2030. Iets meer dan de helft van de landen heeft deze doelstelling al gehaald (Early leavers from education and training | Europa.eu). 


  • T. Hulshof (RIVM)
  • M.M. Harbers, red. (RIVM)