Illustratie
Tabel: Bronnen bij de cijfers over participatie

Bron

Indicator in VZinfo

Gepresenteerde populatie VZinfo

Meer informatie

Arbeidsparticipatie: Enquête Beroepsbevolking Tot de beroepsbevolking worden alle personen tussen de 15 en 67 jaar gerekend die ten minste 12 uur per week werken, willen werken of gaan werken. (Tot de beroepsbevolking worden alle personen tussen de 15 en 67 jaar gerekend die ten minste 12 uur per week werken, willen werken of gaan werken.) (EBB), CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)

Prevalentie (zelfgerapporteerd)

Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar

EBB

Sociaal Statisch Bestand (SSB), CBS Prevalentie (registratie) Nederlandse bevolking SSB

Vrijwilligerswerk: Onderzoek Sociale samenhang en welzijn, CBS

Prevalentie (zelfgerapporteerd)

Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar van particuliere huishoudens

Onderzoek Sociale samenhang en welzijn

Gezondheidsmonitor Volwassenen GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-en, CBS en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Prevalentie (zelfgerapporteerd)

Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen GGD'en, CBS en RIVMRIVM-StatLine
Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021, GGD’en en RIVM   Nederlandse scholieren in klas 2 en 4 Gezondheidsmonitor Jeugd op ZorggegevensWebsite Gezondheidsmonitors

Mantelzorg: Gezondheidsenquête, voorheen POLS, gezondheid en welzijn

Prevalentie (zelfgerapporteerd)

Nederlandse bevolking vanaf 16 jaar

Gezondheidsenquête

EU Europese unie (Europese unie)-Labour Force Survey

Prevalentie (zelfgerapporteerd)

Europese bevolking vanaf 15 jaar

Eurostat

European Quality of Life Survey (EQLS)

Prevalentie (zelfgerapporteerd)

Europese bevolking

Eurofound

CBS-Gezondheidsenquête Prevalentie (zelfgerapporteerd) Nederlandse bevolking vanaf 12 jaar CBS-Gezondheidsenquête