Illustratie
Tabel: Bronnen bij de cijfers over participatie

Bron

Indicator in VZinfo

Gepresenteerde populatie VZinfo

Meer informatie

Arbeidsparticipatie: Enquête Beroepsbevolking Tot de beroepsbevolking worden alle personen tussen de 15 en 67 jaar gerekend die ten minste 12 uur per week werken, willen werken of gaan werken. (Tot de beroepsbevolking worden alle personen tussen de 15 en 67 jaar gerekend die ten minste 12 uur per week werken, willen werken of gaan werken. ) (EBB), CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)

Prevalentie (zelfgerapporteerd)

Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar

EBB

Sociaal Statisch Bestand (SSB), CBS Prevalentie (registratie) Nederlandse bevolking SSB

Onderwijs: Register informatie Primair onderwijs, CBS/DUO

Prevalentie (registratie)

Nederlandse leerlingen basisonderwijs

Register informatie Primair onderwijs

Vrijwilligerswerk: Onderzoek Sociale samenhang en welzijn, CBS

Prevalentie (zelfgerapporteerd)

Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar van particuliere huishoudens

Onderzoek Sociale samenhang en welzijn

Gezondheidsmonitor Volwassenen GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-en, CBS en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Prevalentie (zelfgerapporteerd)

Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen GGD'en, CBS en RIVMRIVM-StatLine

Mantelzorg: Gezondheidsenquête, voorheen POLS, gezondheid en welzijn

Prevalentie (zelfgerapporteerd)

Nederlandse bevolking vanaf 16 jaar

Gezondheidsenquête

EU Europese unie (Europese unie)-Labour Force Survey

Prevalentie (zelfgerapporteerd)

Europese bevolking vanaf 15 jaar

Eurostat

European Quality of Life Survey (EQLS)

Prevalentie (zelfgerapporteerd)

Europese bevolking

Eurofound

CBS-Gezondheidsenquête Prevalentie (zelfgerapporteerd) Nederlandse bevolking vanaf 12 jaar CBS-Gezondheidsenquête

Aanvragen data voor wetenschappelijk onderzoek

De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is voor het eerst uitgevoerd in 2012 en opnieuw uitgevoerd in 2016 en 2020. De Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 en Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 bevatten informatie over de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de Nederlandse bevolking van negentien jaar en ouder. De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 bevat informatie over de Nederlandse bevolking van achttien jaar en ouder. De Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 en 2020 zijn uitgevoerd door de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )’en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). In 2012, 2016 en 2020 deden respectievelijk ruim 387.000 personen, 457.000 personen en 539.900 personen mee aan het grootschalige vragenlijstonderzoek. De Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 en Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 bevatten informatie over de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van leerlingen in klas 2 en klas 4 van het voortgezet onderwijs. De Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 en 2019 zijn uitgevoerd door de GGD’en en RIVM. In 2015 hebben bijna 97.000 leerlingen en 377 scholen deelgenomen aan deze monitor. In 2019 waren dit 171.192 leerlingen en 707 scholen.

Meer informatie over de Gezondheidsmonitors Volwassenen en Ouderen vindt u hier en hier voor de Gezondheidsmonitors Jeugd. Gewoonlijk kunt u bij het digitale loket Gezondheidsmonitors data of cijfers aanvragen uit de Gezondheidsmonitors voor onderzoek en beleid op zowel lokaal als landelijk niveau. Omdat het digitale loket tijdelijk niet bereikbaar is, kunt u een aanvraag indienen via monitorgezondheid.nl. Momenteel zijn de data en cijfers beschikbaar uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, Gezondheidsmonitor Volwassenen, en ouderen 2016 en  Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 en uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015, Gezondheidsmonitor Jeugd 2019. Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie over de aanvraag van cijfers of data uit de Gezondheidsmonitors? Stuur dan een e-mail.