Naar geslacht en leeftijd

Sla de grafiek Regie over eigen leven naar geslacht, leeftijd en inkomen 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen GGD'en, CBS en RIVM

  • De COVID-19-pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben - mogelijk - de gezondheid, leefstijl en het welzijn van de respondenten beïnvloed.

Naar geslacht

Sla de grafiek Regie over eigen leven naar geslacht en inkomen 2020 over en ga naar de datatabel

Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen GGD'en, CBS en RIVM

  • De COVID-19-pandemie en de bijbehorende maatregelen hebben - mogelijk - de gezondheid, leefstijl en het welzijn van de respondenten beïnvloed.

Inkomensniveau belangrijk bij regie over eigen leven

De grafiek presenteert cijfers over 2020 naar inkomensklassen. Onder regie over eigen leven valt matig tot veel ervaren regie. De verschillen zijn statistisch getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil).

  • Het ervaren van regie over eigen leven komt minder voor bij lagere inkomens dan bij hogere inkomens, dit geldt voor zowel mannen als vrouwen afzonderlijk.
  • Het percentage mensen dat regie over eigen leven ervaart neemt toe als de inkomensklasse hoger wordt. Bij mannen in de leeftijdsgroep 45 tot en met 64 jaar ervaart de laagste inkomensklasse 20% minder vaak regie over eigen leven dan mannen van dezelfde leeftijd in de hoogste inkomensklasse (75,9% versus 96,3%). Bij vrouwen in de leeftijdsgroep 45 tot en met 64 jaar ervaart 72,5% zonder betaald werk regie over eigen leven tegen 94,4% met betaald werk.

Vaker regie over eigen leven bij betaald werk

De grafiek presenteert cijfers over 2020 over regie over eigen leven naar werksituatie.  Onder regie over eigen leven valt matig tot veel ervaren regie. De verschillen zijn statistisch getoetst een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil (een statistische toets is uitgevoerd om te bepalen of sprake is van een statistisch significant verschil)

Mensen met betaald werk ervaren vaker regie over eigen leven dan mensen zonder werk. Dit geldt voor alle leeftijden en ook voor mannen en vrouwen afzonderlijk. Zo ervaart 72,5% van de mannen in de leeftijd van 45 tot en met 64 jaar regie over eigen leven tegen 94,4% van de mannen met betaald werk in dezelfde leeftijdsgroep. Ook bij vrouwen in de leeftijdsgroep 45 tot en met 64 jaar ervaren vrouwen zonder werk minder vaak regie over eigen leven dan vrouwen met werk (72,5% tegen 94,4%). 


  • C. Zomer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • M. van der Noordt (RIVM)