GGD-regio's

Gemeenten

In het zuiden minste mensen met voldoende regie over eigen leven

In het zuiden en zuidwesten van Nederland is een cluster van regio's met gemiddeld minder volwassenen met matig tot veel regie over eigen leven. Het percentage is het laagst in GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio Zuid-Limburg (86,6%). In het noorden zijn er juist GGD-regio's met een gemiddeld hoger percentage volwassenen met matig tot veel regie over eigen leven. In 2020 heeft gemiddeld 90,6% van de volwassenen matig tot veel regie over eigen leven in Nederland. Dit is gebaseerd op een 7-tal stellingen. Voor meer informatie over de vragenlijst, zie Methode. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Voldoende regie eigen leven per gemeente

Per gemeente varieert het percentage van 83 tot 95%.  Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.


  Voldoende regie eigen leven per wijk

  De kaart presenteert cijfers over voldoende regie over eigen leven bij personen van 18 jaar en ouder. Dit is gebaseerd op een 7-tal stellingen. Voor meer informatie over de vragenlijst, zie Methode.

  Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft cijfers over gezondheid en leefstijl berekend voor alle wijken en buurten in Nederland op basis van ruim 540.000 respondenten van de Gezondheidsmonitor volwassenen 2020 van GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )’en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM. Omdat er vaak te weinig respondenten per wijk of buurt zijn, gebruikt het RIVM het 'SMAP'-model waarmee de cijfers geschat kunnen worden. Meer informatie over de gebruikte methode staat bij verantwoording.

  Verschillende GGD’en hebben voor de Gezondheidsmonitor 2020 de steekproef opgehoogd om wijkcijfers te kunnen presenteren. De cijfers in de kaart kunnen afwijken van de door de GGD gepubliceerde cijfers, omdat deze op een andere manier zijn berekend. 

  Meer cijfers

  De getoonde wijkcijfers worden ook hier gepresenteerd. Behalve wijkcijfers zijn daar ook buurtcijfers in kaart gebracht. Voor elke gemeente wordt een kaart getoond met cijfers voor alle wijken of voor alle buurten in die gemeente. De cijfers uit het 'SMAP'-model zijn direct te downloaden via RIVM Statline. Daar zijn ook cijfers beschikbaar voor de leeftijdsgroepen 18-64 jaar en 65 jaar en ouder afzonderlijk.

  Vergelijk deze kaart met


  • D.L. van der A (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C.L. van den Brink (RIVM)
  • C. Deuning (RIVM)
  • H. Giesbers (RIVM)
  • M Hiemstra (RIVM)