GGD-regio's

Gemeenten

  • Gemeentecijfers worden hier alleen gepresenteerd wanneer de betreffende vraag door voldoende respondenten uit een gemeente is ingevuld.

Schoolverzuim door ziekte naar GGD-regio

Volgens de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 is 50,6% van de jongeren in de afgelopen vier weken minstens één dag niet naar is school geweest door ziekte. Per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio varieert het percentage van 44,9 tot 55,8%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de GGD-kaart te klikken.

Schoolverzuim door ziekte naar gemeente

Per gemeente varieert het percentage jongeren dat in de afgelopen vier weken minstens één dag niet naar school is geweest door ziekte van 30,9 tot 65,6%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.


GGD-regio's

Gemeenten

  • Gemeentecijfers worden hier alleen gepresenteerd wanneer de betreffende vraag door voldoende respondenten uit een gemeente is ingevuld.

Schoolverzuim door spijbelen naar GGD-regio

Volgens de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 heeft 15% van de jongeren in de afgelopen vier weken minstens één lesuur gespijbeld.  Per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio varieert het percentage van 10,2 tot 19,3%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de GGD-kaart te klikken.

Schoolverzuim door spijbelen naar gemeente

Per gemeente varieert het percentage jongeren dat in de afgelopen vier weken minstens één lesuur heeft gespijbeld van 4,9 tot 28%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.


Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren. Alle 25 GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)'en in Nederland namen eind 2023 digitale vragenlijsten af bij tweede- en vierde-klassers van het voortgezet onderwijs. Ruim 188.000 leerlingen beantwoordden vragen over o.a. hun gezondheid en welbevinden, bewegen, middelengebruik en social media en gamen. Het onderzoek werd voor de vierde keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd (eerder in 2015, 2019 en 2021). De meting in 2021 was een extra meting in het kader van het Gezondheidsonderzoek COVID-19.

  • P. Geuijen (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Boekee (RIVM)
  • C. Dinnissen (RIVM)
  • C.M. Deuning, red. (RIVM)
  • H. Giesbers, red. (RIVM)