GGD-regio's

Gemeenten

Mantelzorgers per GGD-regio

Volgens de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 geeft 13,4% van de volwassenen van 18 jaar en ouder in Nederland mantelzorg. Per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio varieert het percentage van 10,2 tot 16,1%. Iemand is mantelzorger volgens de definitie indien de mantelzorg al minimaal 3 maanden duurt of het gaat om minimaal 8 uur zorg per week. Het landelijk gemiddelde dat hier wordt gepresenteerd wijkt af van het landelijk gemiddelde bij Leeftijd en geslacht. Dit komt door het gebruik van verschillende bronnen. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.  

Mantelzorgers per gemeente

Per gemeente varieert het percentage volwassenen dat mantelzorg geeft van 8,4 tot 19,9%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.


Mantelzorg per wijk en buurt

Op basis van de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) cijfers op wijk- en buurtniveau geschat. Deze cijfers zijn ook direct te downloaden via StatLine RIVM. Daar zijn ook cijfers beschikbaar voor de afzonderlijke leeftijdsgroepen van 18 tot en met 64 jaar en voor 65 jaar en ouder. Op RIVM-Statline zijn ook cijfers beschikbaar van de Gezondheidsmonitor-enquêtes uit 2012, 2016 en 2020.

  • D.L. van der A (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Boekee (RIVM)
  • P. Geuijen (RIVM)
  • M. Hiemstra (RIVM)
  • C. Deuning, red.  (RIVM)
  • H. Giesbers, red.  (RIVM)