Perinatale audit moet kwaliteit zorg rond de geboorte bewaken en verbeteren

Sinds 2010 bestaat een landelijk systeem van perinatale audits. Doel hiervan is om de kwaliteit van de zorgverlening in de geboortezorg te verbeteren.  Tijdens een perinatale audit analyseren zorgverleners op een kritische, gestructureerde manier de daadwerkelijk verleende zorg. Het gaat hierbij om zorg rondom bepaalde aandoeningen of ziektebeelden of overlijden rond de geboorte van moeder (maternale sterfte) of kind (perinatale sterfte Perinatale sterfte: De som van doodgeboorte en vroegneonatale sterfte (sterfte in de eerste 7 dagen) of neonatale sterfte (sterfte in de eerste 28 dagen). De perinatale sterfte wordt uitgedrukt per 1.000 levend- en doodgeborenen. (Perinatale sterfte: De som van doodgeboorte en vroegneonatale sterfte (sterfte in de eerste 7 dagen) of neonatale sterfte (sterfte in de eerste 28 dagen). De perinatale sterfte wordt uitgedrukt per 1.000 levend- en doodgeborenen.). Zorgverleners bespreken tijdens de audit onder meer of de vrouw, haar partner en haar kind 'goede zorg' hebben gekregenen en of betrokken zorgverleners zich hebben gehouden richtlijnen, standaarden of protocollen, afspraken tussen beroepsgroepen of gangbare zorg. Hieruit volgen eventueel verbeterpunten die leiden tot aanbevelingen of verbeterplannen. In alle VSV's (Verloskundige Samenwerkingsverbanden) rondom een ziekenhuis vindt regelmatig een perinatale audit plaats. De Zorgstandaard Integrale Geboortezorg verplicht dat (CPZ/ACK-ZIN 2016 CPZ/ACK-ZIN, Zorgstandaard Integrale Geboortezorg Versie 1.1, Utrecht/Diemen (2016)).

  • I.C. Boesveld (RIVM)
  • M.M. Harbers, red. (RIVM)