Werkgever verplicht actie te nemen bij risico’s op het werk

Zowel vrouwen als mannen kunnen tijdens hun werk te maken krijgen met risico’s die de zwangerschap kunnen beïnvloeden. Risico’s op het werk kunnen de vruchtbaarheid verminderen of schadelijk zijn voor de gezondheid van moeder en/of kind. Daarom moet bij kinderwens of zwangerschap extra gelet worden op de gezondheidsrisico’s van bepaalde werksituaties. Volgens de wet moet de werkgever er voor zorgen dat werkneemsters in alle fasen van de zwangerschap veilig en gezond kunnen werken (Kinderwens, zwanger, borstvoeding en werk | Arboportaal). 

Mogelijke risico’s op het werk zijn (Kinderwens, zwanger, borstvoeding en werk | Arboportaal): 

  • Gevaarlijke stoffen
  • Infecties
  • Onregelmatige werktijden
  • Lichamelijk belastend werk
  • Ongezonde stress
  • Lawaai, overdruk, lichaamstrillingen, extreme hitte of kou
  • Radioactieve straling

  • A.J.M. Waelput (Erasmus MC)
  • M.M. Harbers, red. (RIVM)