Infographic Screening en bevolkingsonderzoek. Onder de afbeelding is een tekstversie van de infographic opgenomen

Tekstversie inforgraphic

Screening rond de geboorte en bevolkingsonderzoek 
Deelname, verwijzingen en resultaten

Deze infographic bevat 8 illustratieve afbeeldingen van mensen 

Screening voor de geboorte

Deelname bloedonderzoek PSIE PSIE (Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie) is een landelijk bevolkingsonderzoek waarbij een zwangere vrouw in het eerste verloskundig consult bloedonderzoek aangeboden krijgt (bij voorkeur vóór week 13 van de zwangerschap).  Het bloed wordt gescreend op hepatitis B … (PSIE (Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie) is een landelijk bevolkingsonderzoek waarbij een zwangere vrouw in het eerste verloskundig consult bloedonderzoek aangeboden krijgt (bij voorkeur vóór week 13 van de zwangerschap).  Het bloed wordt gescreend op hepatitis B …)1 2021
doelgroep Zwangere vrouwen
vóór week 13 van de zwangerschap 
deelname (% van alle zwangerschappen) 99
zwangerschappen 176.000
Uitslag PSIE infectieziekten 2021
Hepatitis B (% van alle deelnemers) 0,19
Hiv (% van alle deelnemers) 0,05
Syfilis (% van alle deelnemers) 0,01
Uitslag PSIE bloedgroepen en bloedgroepantistoffen 2021
Rhesus (c)-negatief (% van alle deelnemers) 20,4
Rhesus (d)-negatief (% van alle deelnemers) 14,5
IEA2 (% van alle deelnemers) 0,17-0,22
Deelname NIPT Bij de NIPT (niet-invasieve prenatale test) wordt er in een laboratorium bloed afgenomen van de zwangere (Bij de NIPT (niet-invasieve prenatale test) wordt er in een laboratorium bloed afgenomen van de zwangere) 2022
deelname counselinggesprek (% van alle zwangeren) 93,5
deelname NIPT (% van alle zwangerschappen) 57,8
aantal zwangerschappen (n) 172.000
Uitslag NIPT 2022
Aanwijzing voor Downsyndroom (% van alle deelnemers) 0,31
Aanwijzing voor Edwardssyndroom (% van alle deelnemers) 0,10
Aanwijzing voor Patausyndroom (% van alle deelnemers) 0,09
Deelname 20-wekenecho 2022
deelname counselinggesprek (% van alle zwangeren) 93,5
deelname 20 wekenecho (% van alle zwangerschappen) 85,6
aantal zwangerschappen (n) 172.000
Uitslag 20-wekenecho 2022
afwijkende uitslag (% van alle deelnemers) 4,0
Uitslag diagnostiek na 20 wekenecho 2021
Afwijking bevestigd (% van zwangerschappen met diagnostisch onderzoek)3 45,8

Screening na de geboorte

Deelname gehoorscreening 2022
doelgroep Pasgeborenen
binnen 4 weken na de geboorte4
deelname (% van alle pasgeborenen) 98,44
aantal pasgeborenen (n) 164.000
Uitslag gehoorscreening 2022
afwijkende uitslag (% van alle gescreende kinderen) 0,37
dubbelzijdig gehoorverlies (% van alle gescreende kinderen) 0,09
enkelzijdig gehoorverlies (% van alle gescreende kinderen) 0,04
Deelname hielprikscreening 2022
doelgroep Pasgeborenen
72-168 uur na de geboorte
deelname (% van alle pasgeborenen) 98,9
aantal pasgeborenen (n) 169.000
Uitslag hielprikscreening 2022
afwijkende uitslag (% van alle gescreende kinderen) 0,29
1 van de doelziekten (% van alle gescreende kinderen) 0,14

Bevolkingsonderzoeken

Deelname Bevolkingsonderzoek BMHK 2022
doelgroep Vrouwen 30 t/m 65 jaar
frequentie (elke) 5 jaar, afhankelijk van leeftijd en eerdere uitslagen
aantal uitgenodigden 720.275
deelname (% van alle uitgenodigden) 46,0%
Uitslag bevolkingsonderzoek BMHK 2022
uitslag onderzoek (% van alle deelnemers) hrHPV Hoogrisico-typen Humaan Papillomavirus (Hoogrisico-typen Humaan Papillomavirus): 10,8%. Vervolgonderzoek: 2,2%
uitslag diagnostiek (% van alle deelnemers) (Voorstadium van) baarmoederhalskanker: 1,1%
Deelname bevolkingsonderzoek borstkanker 2022
doelgroep Vrouwen 50 t/m 75 jaar
frequentie (elke) 2 jaar
aantal uitgenodigden 1.240.642
deelname  (% van alle uitgenodigden) 70,7%
Uitslag bevolkingsonderzoek borstkanker 2022
uitslag onderzoek (% van alle deelnemers) Vervolgonderzoek: 2,4%
uitslag diagnostiek (% van alle deelnemers) Borstkanker: 0,79%
Deelname bevolkingsonderzoek darmkanker 2022
doelgroep Mannen en vrouwen 50 t/m 75 jaar
frequentie (elke) 2 jaar
aantal uitgenodigden 2.102.881
deelname (% van alle uitgenodigden) Totaal: 68,4%, mannen: 65,4% en vrouwen: 71,4%
Uitslag bevolkingsonderzoek darmkanker 2022
uitslag onderzoek (% van alle deelnemers) Vervolgonderzoek totaal: 4,7%, mannen: 5,7% en vrouwen: 3,9%
uitslag diagnostiek (% van alle deelnemers) (Voorstadium van) darmkanker totaal: 1,2%, mannen: 1,5%, vrouwen: 0,9%

 1PSIE: Prenatale Screening op Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (cijfers betreffen 2021); 2IEA: Irregulaire Erytrocytenantistoffen (bloedgroep antistof). Alleen klinisch relevante IEA; 3 Beschikbaar van 77% van de zwangerschappen met afwijkende uitslag 20 wekenecho (cijfers betreffen 2021); 4 Exclusief pasgeborenen gescreend op de neonatale intensive care unit.   

Bronnen:
Procesmonitor PSIE; Monitor Screeningsprogramma down-, edwards- en patausyndroom en SEO structureel echoscopisch onderzoek (20 wekenecho) (structureel echoscopisch onderzoek (20 wekenecho)); Monitor Neonatale Hielprikscreening; Monitor Neonatale Gehoorscreening; Monitor Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker; Monitor Bevolkingsonderzoek Borstkanker; Monitor Bevolkingsonderzoek Darmkanker.

Deze infographic maakt deel uit van VZinfo.nl, een website van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).
Publicatiedatum: juni 2020; geactualiseerd juni 2024.