Vrijwel landelijk dekkend netwerk van VSV’s

Momenteel is er een vrijwel landelijk dekkend netwerk van Verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s). Deze VSV’s vormen lokale overlegvormen waarin verschillende beroepsgroepen werken aan kwaliteitsverbetering van de zorg. Ze hebben als doel de samenwerking en afstemming tussen verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, huisartsen, kinderartsen en anesthesiologen te verbeteren. De oprichting van VSV’s is één van de diverse maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen om de kwaliteit van de geboortezorg en de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners te verbeteren. De aanleiding was de relatief hoge sterftecijfers rond de geboorte in Nederland (RIVM 2020 RIVM, Integrale bekostiging van de geboortezorg: ervaringen na drie jaar en de eerste zichtbare effecten, Bilthoven (2020)).

Verbetering samenwerking in de geboortezorg

Om de samenwerking tussen zorgprofessionals in de geboortezorg verder te stimuleren heeft het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) het vanaf 2017 mogelijk gemaakt om te experimenteren met integrale bekostiging van de geboortezorg. Om integrale bekostigingscontracten af te sluiten met zorgverzekeraars verenigen zorgaanbieders zich binnen integrale geboortezorgorganisaties (IGO’s). In 2017 zijn in zes regio’s integrale bekostigingscontracten gesloten, namelijk in Beverwijk (IJmond Geboortezorg), Breda (Annature), Dirksland (Zuid aan Zee), Helmond (JijWij), Hoorn (Geboortehart) en Roosendaal-Bergen op Zoom (Qocon). In 2019 zijn ook integrale bekostigingscontracten gesloten in Deventer (Geboortezorg Salland) en Den Haag (Haga Juliana Geboortecentrum) (RIVM 2020 RIVM, Integrale bekostiging van de geboortezorg: ervaringen na drie jaar en de eerste zichtbare effecten, Bilthoven (2020)).

Meer informatie


Kansrijke Start

Het actieprogramma Kansrijke Start stimuleert gemeenten om lokale coalities te vormen. Gemeenten ontvangen daarvoor de ‘Impuls Kansrijke Start’ van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) onder de voorwaarden dat zij:

  • de middelen inzetten om te komen tot een lokale coalitie
  • deelnemen aan het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start
  • ervaringen over- en resultaten van de aanpak delen voor onder andere de monitoring via het stimuleringsprogramma en/of de rijksoverheid.

Gemeenten kunnen hierbij ondersteuning krijgen van Pharos vanuit het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start

Tranches

Hieronder een overzicht per tranche met het jaartal waarop gemeenten voor het eerst middelen ontvangen hebben en gestart zijn met het bouwen aan lokale coalitie Kansrijke Start.

  • Tranche 1: gestart in mei 2019
  • Tranche 2: gestart in december 2019
  • Tranche 3: gestart in september 2020
  • Tranche 4: gestart in september 2022

Meer informatie


Meeste IVF-behandelingen in Erasmus MC en VUMC

In het Erasmus Medisch Centrum en in het VUMC (Amsterdam) werden in 2021 de meeste IVF In Vitro Fertilisatie. Methode waarbij eicellen door middel van een punctie uit de eierstokken van de vrouw worden gehaald en buiten het lichaam worden bevrucht (reageerbuisbevruchting). Daarna worden de bevruchte eicellen in de baarmoeder geplaatst met als doel een zwangerschap tot stand te… (In Vitro Fertilisatie. Methode waarbij eicellen door middel van een punctie uit de eierstokken van de vrouw worden gehaald en buiten het lichaam worden bevrucht (reageerbuisbevruchting). Daarna worden de bevruchte eicellen in de baarmoeder geplaatst met als doel een zwangerschap tot stand te…)-behandelingen uitgevoerd (respectievelijk 1.673 en 1.422 behandelingen). Het laagst was het aantal behandelingen (204 behandelingen) in de fertiliteitskliniek Nij Barrahûs in Friesland. In totaal werden er 13.683 cycli (7.195 IVF en 6.488 ICSI Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie. IVF-behandeling waarbij één enkele zaadcel wordt geselecteerd en rechtstreeks in de eicel wordt geïnjecteerd. (Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie. IVF-behandeling waarbij één enkele zaadcel wordt geselecteerd en rechtstreeks in de eicel wordt geïnjecteerd.))  gestart. Het aantal IVF/ICSI-behandelingen is ten opzichte van 2020 met 24% gestegen. Door COVID-19 maatregelen was het aantal behandelingen in 2020 lager dan in voorgaande jaren. In 2022 resulteerde 22,2% in een doorgaande zwangerschap (Smeenk 2023 Smeenk, J., IVF-cijfers 2021: meer IVF-behandelingen en meer IVF-babies, Utrecht (2023)). Het percentage doorgaande zwangerschappen per gestarte cyclus zegt iets over de kwaliteit van de geleverde zorg van een centrum. Echter het percentage doorgaande zwangerschappen is ook afhankelijk van allerlei andere factoren, zoals de leeftijd van de vrouw, de duur van de kinderwens en het aantal eerdere behandelingen. Daarnaast wordt de kwaliteit van een centrum niet alleen bepaald door het percentage doorgaande zwangerschappen. Ook de tevredenheid van patiënten, het percentage complicaties en het percentage meerlingen bepalen de kwaliteit. Meerlingzwangerschappen brengen extra risico’s voor de kinderen en de moeder met zich mee.


  • C.M. Deuning