Vrijwel landelijk dekkend netwerk van VSV’s

Momenteel is er een vrijwel landelijk dekkend netwerk van Verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s). Deze VSV’s vormen lokale overlegvormen waarin verschillende beroepsgroepen werken aan kwaliteitsverbetering van de zorg. Ze hebben als doel de samenwerking en afstemming tussen verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, huisartsen, kinderartsen en anesthesiologen te verbeteren. De oprichting van VSV’s is één van de diverse maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen om de kwaliteit van de geboortezorg en de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners te verbeteren. De aanleiding was de relatief hoge sterftecijfers rond de geboorte in Nederland (RIVM 2020RIVM, Integrale bekostiging van de geboortezorg: ervaringen na drie jaar en de eerste zichtbare effecten, Bilthoven (2020)).

Verbetering samenwerking in de geboortezorg

Om de samenwerking tussen zorgprofessionals in de geboortezorg verder te stimuleren heeft het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) het vanaf 2017 mogelijk gemaakt om te experimenteren met integrale bekostiging van de geboortezorg. Om integrale bekostigingscontracten af te sluiten met zorgverzekeraars verenigen zorgaanbieders zich binnen integrale geboortezorgorganisaties (IGO’s). In 2017 zijn in zes regio’s integrale bekostigingscontracten gesloten, namelijk in Beverwijk (IJmond Geboortezorg), Breda (Annature), Dirksland (Zuid aan Zee), Helmond (JijWij), Hoorn (Geboortehart) en Roosendaal-Bergen op Zoom (Qocon). In 2019 zijn ook integrale bekostigingscontracten gesloten in Deventer (Geboortezorg Salland) en Den Haag (Haga Juliana Geboortecentrum) (RIVM 2020RIVM, Integrale bekostiging van de geboortezorg: ervaringen na drie jaar en de eerste zichtbare effecten, Bilthoven (2020)).

Meer informatie


Kansrijke Start

Het actieprogramma Kansrijke Start stimuleert gemeenten om lokale coalities te vormen. Gemeenten ontvangen daarvoor de ‘Impuls Kansrijke Start’ van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) onder de voorwaarden dat zij:

  • de middelen inzetten om te komen tot een lokale coalitie
  • deelnemen aan het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start
  • ervaringen over- en resultaten van de aanpak delen voor onder andere de monitoring via het stimuleringsprogramma en/of de rijksoverheid.

Gemeenten kunnen hierbij ondersteuning krijgen van Pharos vanuit het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start

Tranches

  • Tranche 1: GIDS-gemeenten die met impuls Kansrijke Start bouwen aan lokale coalities (sluitingsdatum 15 maart 2019)
  • Tranche 2: GIDS-gemeenten die met impuls Kansrijke Start bouwen aan lokale coalities (sluitingsdatum 31 oktober 2019)
  • Tranche 3: Niet-GIDS-gemeenten die bouwen aan lokale coalities (sluitingsdatum 15 april 2020)

Meer informatie


Locaties transport- en IVF-centra

In de kaart zijn de locaties van de IVF In Vitro Fertilisatie. Methode waarbij eicellen door middel van een punctie uit de eierstokken van de vrouw worden gehaald en buiten het lichaam worden bevrucht (reageerbuisbevruchting). Daarna worden de bevruchte eicellen in de baarmoeder geplaatst met als doel een zwangerschap tot stand te… (In Vitro Fertilisatie. Methode waarbij eicellen door middel van een punctie uit de eierstokken van de vrouw worden gehaald en buiten het lichaam worden bevrucht (reageerbuisbevruchting). Daarna worden de bevruchte eicellen in de baarmoeder geplaatst met als doel een zwangerschap tot stand te…)- en transportcentra in 2015 weergegeven. In Nederland zijn er 13 ziekenhuizen, die de hele IVF-behandeling uitvoeren. Daarnaast zijn er 68 transportcentra, waar men terecht kan voor het eerste deel van de behandeling (stimulatie en eicelpunctie). Daarna wordt men doorverwezen naar een IVF-centrum. Het aantal IVF- en transportcentra is de laatste jaren min of meer stabiel. In 2009 waren er 60 transportcentra en 13 IVF-centra.  

Vergelijk met andere kaart

  • C.M. Deuning