Tabel: Bronnen bij de cijfers over zorg rond de geboorte

Bron

Indicator op VZinfo

Gepresenteerde populatie VZinfo

Meer informatie

Registratie verloskundigen

 • Aantal werkzame verloskundigen
 • Aantal verloskundigenpraktijken

 

Registratie verloskundigen

Perinatale registratie (Perined)

 • Geboorte naar lijn en plaats
 • Geboorte naar wijze van bevalling
 • Perinatale sterfte Perinatale sterfte: De som van doodgeboorte en vroegneonatale sterfte (sterfte in de eerste 7 dagen) of neonatale sterfte (sterfte in de eerste 28 dagen). De perinatale sterfte wordt uitgedrukt per 1.000 levend- en doodgeborenen. (Perinatale sterfte: De som van doodgeboorte en vroegneonatale sterfte (sterfte in de eerste 7 dagen) of neonatale sterfte (sterfte in de eerste 28 dagen). De perinatale sterfte wordt uitgedrukt per 1.000 levend- en doodgeborenen.)
 • Vroeggeboorte
 • Laag geboortegewicht
 • Laag geboortegewicht voor zwangerschapsduur
 • Big2 (vanaf 24 weken zwangerschap)
 • Aantal NICU Neonatale intensive care unit (Neonatale intensive care unit)-opnamen

Levend- en doodgeboren kinderen vanaf 24 weken zwangerschap

Perined

Peristat.nl

Euro-Peristat

 • Perinatale sterfte (som neonatale en foetale sterfte)
 • Neonatale sterfte Aantal overledenen in de eerste vier levensweken. Als afzonderlijke maat, wordt deze sterftemaat uitgedrukt per 1.000 levendgeborenen. Wanneer neonatale sterfte als onderdeel van perinatale sterfte wordt weergegeven, wordt deze uitgedrukt per 1.000 levend- en… (Aantal overledenen in de eerste vier levensweken. Als afzonderlijke maat, wordt deze sterftemaat uitgedrukt per 1.000 levendgeborenen. Wanneer neonatale sterfte als onderdeel van perinatale sterfte wordt weergegeven, wordt deze uitgedrukt per 1.000 levend- en…) (levendgeboren kinderen na 24 weken zwangerschap)
 • Foetale sterfte (levend- en doodgeboren kinderen na 28 weken zwangerschap)
 • Keizersneden (alle levend- en doodgeboren kinderen)
 • Vroeggeboorte (levendgeboren kinderen na 22 weken zwangerschap)
 • Laag geboortegewicht (levendgeboren kinderen na 22 weken zwangerschap)

Zie kolom indicator

Euro-Peristat

Monitor screeningsprogramma down-, edwards- en patausyndroom / Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO structureel echoscopisch onderzoek (20 wekenecho) (structureel echoscopisch onderzoek (20 wekenecho)))

 • Deelname (%) screening op down-, edwards- en patausyndroom (combinatietest De combinatietest is een prenatale screening op downsyndroom, edwardssyndroom en patausyndroom tussen 9 en 14 weken zwangerschap en bestaat uit een bloedonderzoek bij de zwangere vrouw en een nekplooimeting met een echo bij het kind. (De combinatietest is een prenatale screening op downsyndroom, edwardssyndroom en patausyndroom tussen 9 en 14 weken zwangerschap en bestaat uit een bloedonderzoek bij de zwangere vrouw en een nekplooimeting met een echo bij het kind.) of NIPT Bij de NIPT (niet-invasieve prenatale test) wordt er in een laboratorium bloed afgenomen van de zwangere (Bij de NIPT (niet-invasieve prenatale test) wordt er in een laboratorium bloed afgenomen van de zwangere))
 • Deelname (%) 20-weken SEO
 • Percentage en aantal verhoogde kansuitslagen bij combinatietest voor down-, edwards- en patausyndroom en afwijkende uitslagen NIPT
 • Aantal en percentage positieve uitslag (vermoeden op afwijking) bij 20-weken echo

Zwangere vrouwen

Monitor screeningsprogramma down-, edwards- en patausyndroom/SEO

Procesmonitor Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE PSIE (Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie) is een landelijk bevolkingsonderzoek waarbij een zwangere vrouw in het eerste verloskundig consult bloedonderzoek aangeboden krijgt (bij voorkeur vóór week 13 van de zwangerschap).  Het bloed wordt gescreend op hepatitis B … (PSIE (Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie) is een landelijk bevolkingsonderzoek waarbij een zwangere vrouw in het eerste verloskundig consult bloedonderzoek aangeboden krijgt (bij voorkeur vóór week 13 van de zwangerschap).  Het bloed wordt gescreend op hepatitis B …))

 • Deelname (%) PSIE
 • Resultaten (aantal getest, aantal opgespoord en percentage opgespoord)

Zwangere vrouwen

Proces Monitor PSIE

Monitor neonatale hielprikscreening

 • Deelname (%) neonatale hielprikscreening
 • Percentage van de pasgeborenen met een zeldzame ernstige aandoening waarop gescreend wordt, opgespoord via de neonatale hielprikscreening

Pasgeborenen

Monitor en evaluatie van de neonatale hielprikscreening bij kinderen

Monitoring neonatale gehoorscreening

 • Deelname (%) neonatale gehoorscreening
 • Percentage van gescreende pasgeborenen vanuit JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) doorverwezen voor diagnostiek

Pasgeborenen

Monitoring neonatale gehoorscreening

Kosten van Ziektenstudie

 • Kosten van zorg voor zwangerschap, bevalling en kraambed

Nederlandse bevolking

Kosten van Ziekten database

 

WHO European Health for All Database (WHO-HFA Health-for-all by the year 2000. WHO-programma. (Health-for-all by the year 2000. WHO-programma.))
 • Zuigelingen die borstvoeding krijgen bij 6 maanden
Zuigelingen van 6 maanden WHO-HFA

Registratie verloskundigen

De Registratie verloskundigen van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) bevat persoons- en praktijkgegevens van alle werkzame verloskundigen in Nederland, die klinisch, zelfstandig, in loondienst of als waarneemster werkzaam zijn. De cijfers over aantallen, kenmerken en spreiding van de beroepsgroep zijn beschikbaar via jaarrapportages op de website van het Nivel.


Perinatale registratie

Gegevens over geboorten naar lijn, plaats en wijze van bevalling en over perinatale sterfte Perinatale sterfte: De som van doodgeboorte en vroegneonatale sterfte (sterfte in de eerste 7 dagen) of neonatale sterfte (sterfte in de eerste 28 dagen). De perinatale sterfte wordt uitgedrukt per 1.000 levend- en doodgeborenen. (Perinatale sterfte: De som van doodgeboorte en vroegneonatale sterfte (sterfte in de eerste 7 dagen) of neonatale sterfte (sterfte in de eerste 28 dagen). De perinatale sterfte wordt uitgedrukt per 1.000 levend- en doodgeborenen.), vroeggeboorte en laag geboortegewicht komen uit de Perinatale Registratie van Perined. Ook gegevens over het aantal neonatale intensive care units (NICU's) en het aantal kinderen dat op de NICU wordt opgenomen zijn afkomstig uit de Perinatale Registratie.  

Meer informatie


Zwangerschapsscreeningen

De cijfers over deelname aan de screening op downsyndroom Downsyndroom (trisomie 21) is een aangeboren aandoening. Iemand met downsyndroom heeft van een bepaald chromosoom (chromosoom 21) geen twee maar drie exemplaren in elke cel. (Downsyndroom (trisomie 21) is een aangeboren aandoening. Iemand met downsyndroom heeft van een bepaald chromosoom (chromosoom 21) geen twee maar drie exemplaren in elke cel.) en de 20-weken echo komen uit de monitor screeningsprogramma downsyndroom / Structureel Echoscopisch Onderzoek. IQ Intelligentie quotiënt (Intelligentie quotiënt) healthcare voert deze monitor uit in opdracht van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Cijfers over deelname aan de Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) komen uit de Procesmonitor Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIE) van TNO.  

Meer informatie


Neonatale screeningen

Cijfers over deelname aan de neonatale gehoorscreening komen uit de monitoring van de neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg. Doel van de gehoorscreening is het vroegtijdig opsporen van kinderen met een gehoorverlies van minimaal 40 dB Decibel. Logaritmische eenheid die vooral gebruikt wordt voor de aanduiding van geluidssterkte. (Decibel. Logaritmische eenheid die vooral gebruikt wordt voor de aanduiding van geluidssterkte.) aan één of beide oren. De gehoorscreening die uitgevoerd wordt binnen de Neonatale Intensive Care Units valt buiten het programma. Cijfers over deelname aan de neonatale hielprikscreening komen uit de monitor neonatale hielprikscreening. TNO voert beide monitors uit in opdracht van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM.

Meer informatie