Pre- en neonatale screeningen voor snelle opsporing en behandeling ter voorkoming van gezondheidsschade

Tijdens de zwangerschap en vlak na de geboorte zijn er verschillende onderzoeken aan het ongeboren of pasgeboren kind mogelijk. Hiermee kan worden onderzocht of een kind mogelijk een aandoening of lichamelijke afwijking heeft. Of dat het ziek kan worden door bloedgroepantistoffen of omdat de moeder een infectieziekte heeft. Een snelle opsporing en behandeling kan in een aantal gevallen voorkomen dat het kind ziek wordt, bij anderen zeer ernstige schade aan de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van een kind voorkomen of beperken, of bijdragen aan betere ontwikkelingsmogelijkheden. Deze screeningen zijn geïntegreerd in de zorg door verloskundigen, gynaecologen, huisartsen, kinderartsen en de jeugdgezondheidszorg. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is verantwoordelijk voor de coördinatie en regie van de screeningen tijdens de zwangerschap en na de geboorte.

  • W. Koster (RIVM)
  • M.M. Harbers, red. (RIVM)