Zorguitgaven zwangerschap, bevalling en kraambed naar sector 2019

Sla de grafiek Zorguitgaven zwangerschap, bevalling en kraambed naar sector 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) codes  Z30, Z32-Z37, Z64.1, Z39 en grotendeels van O00-O99
  • Binnen de Kosten van Ziektenstudie bieden sommige aanbieders van ouderenzorg ook kraamzorg aan. 

Bijna 1,4 miljard euro voor zorg rond zwangerschap, bevalling en kraambed

In 2019 zijn de uitgaven aan zorg rond zwangerschap, bevalling en kraambed geraamd op bijna 1,4 miljard euro. Dit komt neer op 1,42% van de totale uitgaven aan de gezondheidszorg in Nederland. Het grootste deel (54,2%, 747 miljoen euro) van de zorguitgaven wordt besteed aan ziekenhuiszorg en medisch-specialistische zorg, 20,0% gaat naar eerstelijnszorg (275 miljoen euro) en 17,9% naar verstrekkers van kraamzorg (246 miljoen euro, toegeschreven aan ouderenzorg). Het feit dat een deel van de uitgaven aan zorg rond zangerschap, bevalling en kraambed aan verstrekkers van ouderenzorg wordt toegeschreven wordt verklaard door het feit dat er kraamzorg wordt verleend door organisaties in de verpleging, verzorging en thuiszorg. Deze organisaties worden in de systematiek van de Kosten van Ziektenstudie gerekend tot verstrekkers van ouderenzorg.  Het is niet bekend welk deel van de omzet van deze organisaties is toe te schrijven aan kraamzorg en welk deel aan ouderenzorg.  In de Kosten van Ziektenstudie wordt geen onderscheid gemaakt tussen de reguliere zorg rond zwangerschap, bevalling en kraambed en de zorg voor complicaties rond zwangerschap, bevalling en kraambed. De kosten betreffen dus alle zorg rond zwangerschap, bevalling en kraambed. Uitgaven voor anticonceptie waren in 2019 162 miljoen euro. Deze worden niet toegerekend aan de zorg voor zwangerschap maar zijn in de Kosten van Ziektenstudie apart beschouwd.


Zorguitgaven zwangerschap, bevalling en kraambed naar leeftijd 2019

Sla de grafiek Zorguitgaven zwangerschap, bevalling en kraambed naar leeftijd en geslacht 2019 over en ga naar de datatabel

Bron: Kosten van Ziekten

  • Geraamde cijfers
  • ICD-10 International Classification of Diseases, tenth revision (International Classification of Diseases, tenth revision) codes  Z30, Z32-Z37, Z64.1, Z39 en grotendeels van O00-O99

Grootste uitgaven voor vrouwen tussen 20 en 45 jaar

Het grootste gedeelte (77%) van de zorguitgaven gaat naar de zorg voor vrouwen tussen de 20 en 45 jaar. Daarnaast gaat een groot deel (19%) van de zorguitgaven naar pasgeborenen. Bij pasgeborenen gaat 53% van de uitgaven naar de zorg voor jongetjes en 47% naar de zorg voor meisjes. Meestal gaat het dan om de ligdagen van een gezonde zuigeling die zelf in het ziekenhuis is opgenomen vanwege de bevalling of omdat de moeder na de bevalling in het ziekenhuis moet blijven. In 2019 zijn de uitgaven aan zorg rond zwangerschap, bevalling en kraambed geraamd op bijna 1,4 miljard euro.


  • A.C. de Weerdt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S. Gouwens (RIVM)
  • M.A. Koopmanschap (RIVM en EUR Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam))
  • A. van der Meer (RIVM)
  • G.J. Kommer (RIVM)