Versnellingsaanpak integrale geboortezorg op 5 thema’s

In vervolg op de aanbevelingen van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) rapport Beter weten: een beter begin (RIVM 2020RIVM, Beter weten: een beter begin Samen sneller naar een betere zorg rond de zwangerschap. RIVM Briefrapport 2020-0140, Bilthoven (2020)) heeft VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) een zogeheten versnellingsaanpak integrale geboortezorg geïnitieerd. Deze aanpak richt zich op vijf thema’s:

  • Kwaliteit van zorg
  • Organisatie van zorg
  • Bekostiging en financiering
  • Preventie en goede start
  • Data, gegevensuitwisseling en ICT Informatie- en communicatietechnologie (Informatie- en communicatietechnologie)

Het RIVM adviseert de data- en informatievoorziening en de ICT-infrastructuur in de geboortezorg op diverse punten te verbeteren (RIVM 2020RIVM, Beter weten: een beter begin Samen sneller naar een betere zorg rond de zwangerschap. RIVM Briefrapport 2020-0140, Bilthoven (2020)). Zo is het wenselijk dat er een betere en snellere dataregistratie en informatievoorziening ingericht worden.  Hetzelfde geldt voor de ICT-infrastructuur in de geboortezorg zodat de gegevensuitwisseling en toegankelijkheid van de gegevens verbeteren. De verbeteringen moeten zorgen voor tijdige spiegelinformatie, recente gegevens van kwaliteitsindicatoren en verbeterde mogelijkheden voor secundair datagebruik  (RIVM 2020RIVM, Beter weten: een beter begin Samen sneller naar een betere zorg rond de zwangerschap. RIVM Briefrapport 2020-0140, Bilthoven (2020); Achterberg et al. 2019Achterberg, PW., Böcker, K, de Winter, G., Adviesrapport secundair gebruik van data in de geboortezorg: een schets van contouren en optimalisatie van een datalandschap (2019)).

  • I.C. Boesveld (RIVM)
  • J.N. Struijs (RIVM)
  • M.M. Harbers, red. (RIVM)