Peristat-studie leidde tot diverse maatregelen

In de eerste twee internationale Peristat-studies bleek dat in Nederland relatief veel baby’s voor, tijdens of vlak na de geboorte overleden vergeleken met andere Europese landen (Mohangoo et al. 2008 Mohangoo, A. D., Buitendijk, S. E., Hukkelhoven, C. W. P. M., Ravelli, A. C. J., Rijninks-van Driel, G. C., Tamminga, P., Nijhuis, J. G., Hoge perinatale sterfte in Nederland vergeleken met andere Europese landen: de PERISTAT II studie (2008); Nijhuis & Buitendijk 2004 Nijhuis, J. G., Buitendijk, S. E., High perinatal mortality in the Netherlands compared to the rest of Europe (2004), zie: Internationale vergelijking van sterfte rond de geboorte). In reactie hierop zijn diverse maatregelen genomen om de kwaliteit van de geboortezorg en de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners te verbeteren. Die maatregelen betreffen onder andere:

Ook is er inmiddels een landelijk dekkend netwerk van verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s). Deze hebben als doel de samenwerking en afstemming tussen verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, huisartsen, kinderartsen en anesthesiologen te verbeteren. Naast een betere samenwerking binnen de geboortezorg, zijn ook integrale preventie en een betere verbinding tussen de geboortezorg en het sociale domein nodig om de kwaliteit van de zorg en gezondheidsuitkomsten verder te verbeteren (RIVM 2020 RIVM, Beter weten: een beter begin Samen sneller naar een betere zorg rond de zwangerschap. RIVM Briefrapport 2020-0140, Bilthoven (2020)).

  • I.C. Boesveld (RIVM)
  • M.M. Harbers, red. (RIVM)