Voor informatie over preventie en beleid, zie:

Ioniserende straling

UV-straling

Elektromagnetische velden

  • M.M. Harbers, red. (RIVM)