GGD-regio

 

Gemeenten

 

Meeste hinder wegverkeer < 50 km/uur in het midden van Nederland

Het percentage volwassenen per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio, dat aangeeft ernstige geluidhinder te ondervinden door wegverkeer van minder dan 50 km/uur loopt uiteen van 2,8 tot 10,4%. In de twee GGD-regio's Amsterdam en Gooi en Vechtreek (beide 10,4%) wordt het meeste geluidhinder door wegverkeer van minder dan 50 km/uur ervaren. Het percentage is het laagst in de GGD-regio's Flevoland (2,8%) en Fryslân (2,9%). In 2020 geeft 6,6% van de volwassenen van 18 tot en met 64 jaar in Nederland aan dat zij ernstige geluidhinder ervaren door wegverkeer van minder dan 50 km/u. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Ernstige geluidhinder door wegverkeer < 50 km/uur per gemeente

Per gemeente varieert het percentage van 1 tot 14%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.

Vergelijk met andere kaart


GGD-regio

 

Gemeenten

 

Meeste hinder wegverkeer > 50 km/uur in regio's Amsterdam en Brabant-Zuidoost

Het percentage volwassenen per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio, dat aangeeft ernstige geluidhinder te ondervinden door wegverkeer van meer dan 50 km/uur loopt uiteen van 1,5 tot 6,1%. In de GGD-regio's Amsterdam (6,1%) en Brabant-Zuidoost (5,9%) wordt het meeste geluidhinder van wegverkeer meer dan 50 km/uur ervaren. Het percentage is het laagst in de GGD-regio's en Fryslân (1,5%), Flevoland en Kennermerland (beide 2,1%). In 2020 geeft 3,9% van de volwassenen van 18 tot en met 64 jaar in Nederland aan dat zij ernstige geluidhinder ervaren door wegverkeer van meer dan 50 km/u. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Ernstige geluidhinder wegverkeer > 50 km/uur per gemeente

Per gemeente varieert het percentage van 0 tot 13%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.

Vergelijk met andere kaart


GGD-regio

 

Gemeenten

 

In het Amsterdam en Zuid-Limburg meeste hinder door vliegverkeer

Het percentage volwassenen per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio, dat aangeeft ernstige geluidhinder te ondervinden door vliegverkeer loopt uiteen van 1,0 tot 10,2%. De GGD-regio's die de meeste hinder ervaren door vliegverkeer zijn Amsterdam (10,2%) en Zuid-Limburg (8,0%). In 2020 geeft 3,7% van de volwassenen van 18 tot en met 64 jaar in Nederland aan dat zij ernstige geluidhinder ervaren door vliegverkeer. Het landelijk gemiddelde dat hier wordt gepresenteerd wijkt af van het landelijk gemiddelde bij het hoofdstuk Geluid, zie Methode voor meer informatie. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Ernstige geluidhinder door vliegverkeer per gemeente

Per gemeente varieert het percentage van 0 tot 40%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.

Vergelijk met andere kaart


GGD-regio

 

Gemeenten

 

Minste hinder treinverkeer in de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio Fryslân

Het percentage volwassenen per GGD-regio, dat aangeeft ernstige geluidhinder te ondervinden door treinverkeer loopt uiteen van 0,2 tot 2,1%. De minste hinder wordt ervaren in de GGD-regio Fryslân (0,2%). In de GGD-regio's in Brabant en in de GGD-regio's Gooi en Vechtstreek en Amsterdam is het percentage het hoogst. In 2020 geeft 1,2% van de volwassenen van 18 tot en met 64 jaar in Nederland aan dat zij ernstige geluidhinder ervaren door treinverkeer. Het landelijk gemiddelde dat hier wordt gepresenteerd wijkt af van het landelijk gemiddelde bij het hoofdstuk Geluid, zie Methode voor meer informatie. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Ernstige geluidhinder door treinverkeer per gemeente

Per gemeente varieert het percentage van 0 tot 9%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.

Vergelijk met andere kaart


GGD-regio

 

Gemeenten

 

In de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio’s met de grote steden meeste hinder buren

Het percentage volwassenen per GGD-regio, dat aangeeft ernstige geluidhinder te ondervinden door buren loopt uiteen van 3,9 tot 11,3%. De meeste hinder door buren wordt ervaren in de GGD-regio's met de twee grootste steden (GGD-regio's Amsterdam en Rotterdam-Rijnmond). Het percentage is het laagst in de regio's Drenthe (4,7%) en Fryslân (3,9%). In 2020 geeft 7,2% van de volwassenen van 18 tot en met 64 jaar in Nederland aan dat zij ernstige geluidhinder ondervinden door buren. Het landelijk gemiddelde dat hier wordt gepresenteerd wijkt af van het landelijk gemiddelde bij het hoofdstuk Geluid, zie Methode voor meer informatie. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de kaart te klikken.

Ernstige geluidhinder door buren per gemeente

Per gemeente varieert het percentage van 2 tot 12%. Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden door op de gemeentekaart te klikken.

Vergelijk met andere kaart


Ernstige geluidhinder van de buren per wijk

De kaart presenteert cijfers over het percentage mensen dat ernstige geluidhinder van de buren ervaart. Dat zijn mensen die een score van 8 of hoger geven aan het geluidhinder door buren, op een schaal van 1 (helemaal niet gehinderd) tot 10 (extreem gehinderd).

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft cijfers over gezondheid en leefstijl berekend voor alle wijken en buurten in Nederland op basis van ruim 540.000 respondenten van de Gezondheidsmonitor volwassenen 2020 van GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )’en, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en RIVM. Omdat er vaak te weinig respondenten per wijk of buurt zijn, gebruikt het RIVM het 'SMAP'-model waarmee de cijfers geschat kunnen worden. Meer informatie over de gebruikte methode staat bij verantwoording.

Verschillende GGD’en hebben voor de Gezondheidsmonitor 2020 de steekproef opgehoogd om wijkcijfers te kunnen presenteren. De cijfers in de kaart kunnen afwijken van de door de GGD gepubliceerde cijfers, omdat deze op een andere manier zijn berekend. 

Meer cijfers

De getoonde wijkcijfers worden ook hier gepresenteerd. Behalve wijkcijfers zijn daar ook buurtcijfers in kaart gebracht. Voor elke gemeente wordt een kaart getoond met cijfers voor alle wijken of voor alle buurten in die gemeente. De cijfers uit het 'SMAP'-model zijn direct te downloaden via RIVM Statline. Daar zijn ook cijfers beschikbaar voor de leeftijdsgroepen 18-64 jaar en 65 jaar en ouder afzonderlijk.

Vergelijk deze kaart met


  • D.L. van der A (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • M Hiemstra (RIVM)
  • H. Giesbers, red. (RIVM)