Ongeveer 2.000 openbare apotheken

Op 1 januari 2022 telt Nederland 1.996 openbare apotheken. Ongeveer 88% van de apotheken is verbonden aan een keten of een formule (SFK, 2022). Het aandeel zelfstandige apothekers is relatief laag, omdat het voor individuele zelfstandige apothekers niet of nauwelijks mogelijk is om afzonderlijk met zorgverzekeraars te onderhandelen (SFK, 2022). Van alle apotheken zijn er 591 (30%) eigendom van een keten en behoren er 1.171 (58%) tot een (franchise)formule. Een apotheekformule bestaat uit een groep apotheken die volgens een bepaald concept zijn ingericht en/of worden gefaciliteerd vanuit een centrale organisatie. Ze zijn (veelal) verbonden aan een groothandel.

In 2017 naar schatting 344 apotheekhoudende huisartsenpraktijken

Op 1 januari 2017 waren er in Nederland naar schatting 344 apotheekhoudende huisartsenpraktijken en 486 huisartsen met een apotheekvergunning (Versteeg & Batenburg 2019Versteeg, S., Batenburg, R., Cijfers uit de registratie van huisartsen. Peiling 2017, Utrecht (2019)). Huisartsen kunnen een apotheekvergunning aanvragen wanneer de dichtstbijzijnde apotheker verder dan 4,5 km van de eerste potentiële patiënt van de arts is gevestigd (Kasteleijn et al. 2016Kasteleijn, A., Kenens, R.J., van Hassel, D. T. P., Cijfers uit de registratie van huisartsen, peiling 2015, Utrecht (2016)).


Afname aantal openbare apotheken

In 2022 zijn er 9 openbare apotheken minder dan in 2021. Na een lichte stijging in de afgelopen drie jaar is het totaal aantal apotheken hiermee weer terug op de stand van 2019 (SFK, 2022).

Aantal apotheekhoudende huisartsen neemt af

Het aantal apotheekhoudende huisartsen neemt al jaren gestaag af. In 2017 zijn er 486 apotheekhoudende huisartsen. In 2005 waren dat er 581 (Versteeg & Batenburg 2019Versteeg, S., Batenburg, R., Cijfers uit de registratie van huisartsen. Peiling 2017, Utrecht (2019)). Apotheekhoudende huisartsen Huisartsen kunnen een apotheekvergunning aanvragen wanneer de dichtstbijzijnde apotheker verder dan 4,5 km van de eerste potentiële patiënt van de arts is gevestigd. Wanneer de afstand tussen de potentiële patiënt en de apotheker meer dan 3,5 en minder dan 4,5 km is spelen bijzondere omstandigheden… (Huisartsen kunnen een apotheekvergunning aanvragen wanneer de dichtstbijzijnde apotheker verder dan 4,5 km van de eerste potentiële patiënt van de arts is gevestigd. Wanneer de afstand tussen de potentiële patiënt en de apotheker meer dan 3,5 en minder dan 4,5 km is spelen bijzondere omstandigheden…) zijn vooral gevestigd in gebieden waar het voor openbare apotheken economisch niet aantrekkelijk is om zich te vestigen.

  • Openbare apotheken verstrekken op grond van de Geneesmiddelenwet niet-receptplichtige en/of receptplichtige geneesmiddelen. Sinds 2007 kan een aantal niet-receptplichtige geneesmiddelen (zelfzorggeneesmiddelen) buiten de apotheek en drogisterij verkocht worden. (verstrekken op grond van de Geneesmiddelenwet niet-receptplichtige en/of receptplichtige geneesmiddelen. Sinds 2007 kan een aantal niet-receptplichtige geneesmiddelen (zelfzorggeneesmiddelen) buiten de apotheek en drogisterij verkocht worden.): Staat van Volksgezondheid en Zorg
  • Apotheekhoudende huisartsen Huisartsen kunnen een apotheekvergunning aanvragen wanneer de dichtstbijzijnde apotheker verder dan 4,5 km van de eerste potentiële patiënt van de arts is gevestigd. Wanneer de afstand tussen de potentiële patiënt en de apotheker meer dan 3,5 en minder dan 4,5 km is spelen bijzondere omstandigheden… (Huisartsen kunnen een apotheekvergunning aanvragen wanneer de dichtstbijzijnde apotheker verder dan 4,5 km van de eerste potentiële patiënt van de arts is gevestigd. Wanneer de afstand tussen de potentiële patiënt en de apotheker meer dan 3,5 en minder dan 4,5 km is spelen bijzondere omstandigheden…): Staat van Volksgezondheid en Zorg

  • C. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))