107 huisartsenposten

Rond 2000 ontstonden in veel regio’s in Nederland huisartsenposten. In 2021 (peildatum december) waren er 107 HAP Huisartsenpost (Huisartsenpost)'s die georganiseerd waren in 55 huisartsendienstenstructuren (HDS Huisartsendienstenstructuur (Huisartsendienstenstructuur)’en). Bij een huisartsenpost werken gemiddeld 70 huisartsen en 22 triagisten.

82 ziekenhuislocaties met een SEH-afdeling

Volgens de Analyse gevoelige ziekenhuizen 2021 zijn er in totaal 82 ziekenhuislocaties met een SEH Spoedeisende hulp (Spoedeisende hulp). Hiervan zijn 80 locaties 24/7 uur geopend, 2 SEH’s zijn overdag en ’s avonds geopend en zijn ’s nachts gesloten.

Type locatie Aantal locaties Peiljaar
Huisartsenposten 107 2021

Totaal aantal afdelingen Spoedeisende Hulp:

  • SEH's met 24/7 uurs openstelling (80)
  • SEH's met dag/avond openstelling (2)
82 2021

Bron: Gebaseerd op Benchmark huisartsenposten 2019 (InEen, 2020); bewerkt door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)RIVM 2020RIVM, Bereikbaarheidsanalyse SEH’s en acute verloskunde 2020 (Analyse gevoelige ziekenhuizen), Bilthoven (2020)

Meer informatie