Aantal werkzame fysiotherapeuten 2021

Sla de grafiek Aantal werkzame fysiotherapeuten 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: BIG-register op CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-Statline

  • Voorlopige cijfers
  • De gegevens in de grafiek zijn afgerond op vijftallen

Meeste fysiotherapeuten werkzaam in een praktijk

In 2021 zijn er volgens het BIG Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg)-register 21.600 fysiotherapeuten werkzaam binnen een praktijk. Fysiotherapeuten kunnen werkzaam zijn in fysiotherapiepraktijken. Daarnaast kunnen fysiotherapeuten werkzaam zijn binnen verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen, GGZ Geestelijke gezondheidszorg (Geestelijke gezondheidszorg) of de gehandicaptenzorg. Deze instellingen hebben vooral een regionale functie. In 2021 ging het om ongeveer 8.030 fysiotherapeuten die binnen een van deze instellingen werkzaam waren.

Jonge fysiotherapeuten

Een groot deel van de werkende fysiotherapeuten zijn jonge fysiotherapeuten. Ongeveer 40% is jonger dan 35 jaar. Ongeveer 2,9% van de fysiotherapeuten is 70 jaar of ouder.


Trend werkzame fysiotherapeuten 2013-2021

Sla de grafiek Trend werkzame fysiotherapeuten 2013-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: BIG-register op CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-Statline

  • 2021 Voorlopige cijfers
  • De gegevens in de grafiek zijn afgerond op vijftallen

Toename aantal fysiotherapeuten

In de periode 2013-2021 is het aantal fysiotherapeuten met uitzondering van 2014 ieder jaar toegenomen. In 2014 is een sterke daling te zien van het aantal geregistreerde fysiotherapeuten in het BIG Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg)-register. Dit is het gevolg van een verplichte herregistratie en strengere werkervaringseisen.


  • C.M. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • R. Gijsen (RIVM)
  • M.J.J.C. Poos (RIVM)