Eerstelijnszorg ruim 10 miljard euro

In 2019 bedroegen de geraamde zorguitgaven voor eerstelijnszorg 10.143 miljoen euro.  Dit was 10,5% van de totale uitgaven voor de gezondheidszorg. Eerstelijnszorg O.a. huisartsenzorg, tandheelkundige zorg, paramedische zorg, verloskundigenpraktijken, algemeen maatschappelijk werk, eerstelijnspsychologen. (O.a. huisartsenzorg, tandheelkundige zorg, paramedische zorg, verloskundigenpraktijken, algemeen maatschappelijk werk, eerstelijnspsychologen.) omvat naast huisartsenzorg onder andere mondzorg, eerstelijnsverloskunde en paramedische zorg.

Zorguitgaven eerstelijnszorg vanaf 10 jaar hoger voor vrouwen

De zorguitgaven voor de eerstelijnszorg stijgen de eerste 14 levensjaren met leeftijd en zijn vanaf het 10e levensjaar hoger voor vrouwen dan voor mannen. Voor de 20-44-jarigen zijn de geslachtsverschillen opvallend groot, dit komt door de uitgaven voor verloskundige zorg, die bijna geheel aan vrouwen zijn toegerekend. 

  • A.C. de Weerdt (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • S. Gouwens (RIVM)
  • M.A. Koopmanschap (RIVM en EUR Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam))
  • A. van der Meer (RIVM)
  • G.J. Kommer (RIVM)