Huisartsendichtheid

Groepspraktijken

Hoogste huisartsendichtheid in het midden van het Nederland

De kaart toont de regionale verschillen in huisartsendichtheid Het aantal regulier gevestigde huisartsen per 10.000 inwoners. (Het aantal regulier gevestigde huisartsen per 10.000 inwoners.) per Regioplus-arbeidsmarktregio's. De huisartsendichtheid varieert tussen de 6,0 en 7,8 huisartsen per 10.000 inwoners. Met name de arbeidsregio's in het midden van Nederland (de regio's Amsterdam, Stedendriehoek & Noord-Veluwe en Zuid-West Gelderland) hebben een hoge huisartsendichtheid. Het laagst is de huisartsendichtheid in de regio West-Brabant. Landelijk zijn er 6,7 huisartsen per 10.000 inwoners (Batenburg et al. 2022Batenburg, R., Flinterman, L., Vis, Vis, E., van Schaaijk, A., de Geit, E., Kenens, R.J., Duijkers, B., Cijfers uit de Nivel-registratie van huisartsen en huisartsenpraktijken, Een actualisering voor de periode 2020-2022, Utrecht (2022)).

Regionale verschillen in aandeel groepspraktijken

Het merendeel van de regulier gevestigde huisartsen (ruim 61%) is de laatste jaren in een groepspraktijk werkzaam (een praktijk met drie of meer regulier gevestigde huisartsen). Het aandeel groepspraktijken is het hoogst in de regio's gelegen tussen Utrecht e.o. Zeeland, Flevoland en Limburg. In de regio Twente is het aandeel groepspraktijken het laagst. Het aandeel solopraktijken is het grootst in de regio's Zwolle, West-Brabant en Zuid-Holland Zuid (Batenburg et al. 2022Batenburg, R., Flinterman, L., Vis, Vis, E., van Schaaijk, A., de Geit, E., Kenens, R.J., Duijkers, B., Cijfers uit de Nivel-registratie van huisartsen en huisartsenpraktijken, Een actualisering voor de periode 2020-2022, Utrecht (2022)). Meer gegevens over het aandeel solopraktijken en groepspraktijken is te vinden door op de kaart te klikken.


Aantal huisartsenpraktijken

Afstand tot huisartsenpraktijk

Aantal huisartsenpraktijken binnen 3 kilometer het grootst in het westen

In de kaart wordt per gemeente het aantal huisartsenpraktijken binnen een afstand van 3 kilometer getoond. Nederlanders hebben in 2022 de keuze uit gemiddeld 7,8 huisartsenpraktijken binnen een straal van 3 kilometer. Voor inwoners in het noordoosten van Nederland is de keuze het minst groot. De keuze is het grootst in het westen en in de grote steden.

Afstand tot dichtstbijzijnde huisarts in noordoosten het grootst

Nederlanders wonen op gemiddeld 1,0 kilometer van een huisartsenpraktijk. In het westen van het land is de gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk het kortst. In het noordoosten moeten mensen verder reizen. In geen enkele Nederlandse gemeente is de gemiddelde afstand tot een huisarts groter dan 2,8 kilometer.

Dichtstbijzijnde huisarts niet altijd beschikbaar of eerste keuze

Bij het berekenen van het aantal huisartspraktijken binnen 3 kilometer wordt er van uitgegaan dat iedere patiënt kiest voor de meest nabijgelegen huisartsenpraktijk. Soms zijn praktijken gesloten voor nieuwe inschrijvingen en is men gedwongen een huisarts op grotere afstand te kiezen. Soms willen patiënten hun huisarts behouden ondanks dat men verhuisd is. Als rekening wordt gehouden met deze omstandigheden, zal de keuze voor huisartsen binnen 3 kilometer kleiner zijn.


Huisartsen goed bereikbaar

Op de kaart wordt de reistijd met de auto naar de dichtstbijzijnde huisarts vanaf het woonadres weergegeven. De bereikbaarheid van de huisarts levert voor bijna niemand problemen op. In 2022 heeft minder dan 0,10% van de bevolking een reistijd langer dan 10 minuten naar de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk.

Kortste reistijden in de stedelijke gebieden in het westen

De kortste reistijden komen voor in de stedelijke gebieden, met name in het westen. De langste reistijden doen zich voor in de drie noordelijke provincies (Groningen, Friesland en Drenthe) en in Flevoland. 

Dichtstbijzijnde huisarts niet altijd beschikbaar of eerste keuze

Bij het berekenen van de reistijd wordt er van uitgegaan dat iedere patiënt naar de dichtstbijzijnde huisarts gaat. Soms zijn praktijken gesloten voor nieuwe inschrijvingen en is men gedwongen een huisarts op grotere afstand te kiezen. Soms willen patiënten hun huisarts behouden ondanks dat men verhuisd is. Als rekening wordt gehouden met deze omstandigheden, zal het aantal mensen dat langer dan 10 minuten moet reizen ongetwijfeld hoger zijn. Hierover zijn echter geen gegevens beschikbaar.

Vergelijk met andere kaart


Minst contact met de huisarts in regio Hollands Noorden

In de regio's Hollands Noorden, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland gaan significant minder inwoners naar de huisarts. Daar is minder dan 60% van de inwoners in de laatste 12 maanden voorafgaand aan de enquête van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) (periode 2020-2022) naar de huisarts geweest. Het hoogste percentage vinden we in de regio Limburg-Noord en  Amsterdam. Hier is meer dan 68% van de bevolking naar de huisarts geweest. Gemiddeld heeft 64% van alle inwoners van Nederland minstens één keer per jaar contact met de huisarts.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.


  • Bronverantwoording
  • Methode
  • Aantal huisartsenpraktijken binnen 3 kilometer: Achterliggende cijfers (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)-StatLine)
  • Afstand tot dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk: Achterliggende cijfers (CBS-StatLine)
  • Contact met de huisarts per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio: Achterliggende cijfers (CBS-Statline)

  • G.J. Kommer (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • C.M. Deuning (RIVM)
  • H. Giesbers (RIVM)