Regionale verschillen in tandartsratio

De verhouding tussen vraag naar en aanbod van tandheelkundige zorg kan worden uitgedrukt in een tandartsratio: het aantal inwoners per (actieve) tandarts. De kaart toont de tandartsratio per provincie (peildatum januari 2024). Regionaal zijn duidelijke verschillen zichtbaar: de ratio is het laagst en dus het gunstigst in Noord-Holland (1.355 inwoners per tandarts). In Zeeland is de ratio het hoogst (2.570 inwoners per tandarts) en daarmee het ongunstigst. Landelijk lag de ratio op 1.855 inwoners per tandarts.

Nuancering

De tandartsendratio is een globale maat. Hierin kan geen rekening worden gehouden met (verschillen in) de omvang van de werkweek van tandartsen (in FTE Full time equivalent. Aantal arbeidsuren als percentage van een volledige werkweek. (Full time equivalent. Aantal arbeidsuren als percentage van een volledige werkweek.)). Uit onderzoek van de KNMT is bijvoorbeeld bekend dat vrouwelijke tandartsen gemiddeld genomen wat minder uren per week werkzaam zijn dan hun mannelijke collega’s. Verder is ook niet meegenomen het feit dat er (regionale) verschillen zijn in de frequentie van het tandartsbezoek van de bevolking (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)).

Vergelijk met andere kaart


Tandarts minst vaak bezocht in het noorden en Flevoland

In de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio's Flevoland (74,4%), Fryslân (76,4%) en Groningen (76,8%) wordt in de periode 2020-2022 de tandarts het minst bezocht (minstens één keer per jaar). In de regio's Hollands Noorden, Zaanstreek-Waterland en IJsselland is het percentage (meer dan 83%) significant hoger ten opzichte van de rest van Nederland. Gemiddeld heeft 79,5% van de totale bevolking minstens één keer per jaar contact met de tandarts.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

Vergelijk met andere kaart


Meeste bezoekers mondhygiënist in regio Gooi- en Vechtstreek

In de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio gooi- en Vechtstreek gaan in de periode 2020-2022 significant meer inwoners (12 jaar en ouder) minimaal één keer per jaar naar de mondhygiënist (55,3%). In de regio Zeeland is het percentage inwoners (27,1%) dat naar de mondhygiënist gaat het laagst. Gemiddeld heeft 41,6% van de bevolking (12 jaar en ouder) minstens één keer per jaar contact met de mondhygiënist.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

Meer informatie


Meeste bezoekers orthodontist in de regio's Kennemerland en Haagladen

In de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio's Kennemerland en Haaglanden gaan in de periode 2020-2022 significant meer inwoners (van 8 jaar en ouder) minimaal één keer per jaar naar de orthodontist (bijna 12%). In de regio Noord- en Oost-Gelderland is het percentage inwoners dat naar de orthodontist gaat het laagst (5,7%). Landelijk heeft 8,5% van alle inwoners van 8 jaar en ouder minstens één keer per jaar contact met de mondhygiënist.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.


  • C.M. Deuning, red.  (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))