Regionale verschillen in tandartsratio

De verhouding tussen vraag naar en aanbod van tandheelkundige zorg kan worden uitgedrukt in een tandartsratio: het aantal inwoners per (actieve) tandarts. De kaart toont de tandartsratio per provincie (peildatum januari 2022).  Regionaal zijn duidelijke verschillen zichtbaar: de ratio is het laagst en dus het gunstigst in Noord-Holland. In Zeeland is de ratio het hoogst en daarmee het ongunstigst. Landelijk lag de ratio op 1.865 inwoners per tandarts.

Nuancering

De tandartsendratio is een globale maat. Hierin kan geen rekening worden gehouden met (verschillen in) de omvang van de werkweek van tandartsen (in FTE Full time equivalent. Aantal arbeidsuren als percentage van een volledige werkweek. (Full time equivalent. Aantal arbeidsuren als percentage van een volledige werkweek.)). Uit onderzoek van de KNMT is bijvoorbeeld bekend dat vrouwelijke tandartsen gemiddeld genomen wat minder uren per week werkzaam zijn dan hun mannelijke collega’s. Verder is ook niet meegenomen het feit dat er (regionale) verschillen zijn in de frequentie van het tandartsbezoek van de bevolking (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)).

Vergelijk met andere kaart


Tandarts minst vaak bezocht in het noorden van het land

In de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio Groningen (75,8%) en Fryslân (76,8%) gaan in de periode 2017-2019 significant minder inwoners minstens één keer per jaar naar de tandarts. In de regio's Gelderland-Zuid, Kennemerland, Hollands Noorden en Hart voor Brabant is het percentage (meer dan 82%) significant hoger ten opzichte van de rest van Nederland. Gemiddeld heeft 80,2% van de totale bevolking minstens één keer per jaar contact met de tandarts.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie


Meeste bezoekers mondhygiënist in Amsterdam

In de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio Amsterdam gaan in de periode 2017-2019 significant meer inwoners (12 jaar en ouder) minimaal één keer per jaar naar de mondhygiënist (48,6%). Ook in de regio's Gooi en Vechtstreek, Utrecht, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland is het percentage significant hoger dan in de rest van Nederland. In de regio Zeeland is het percentage inwoners (22,3%) dat naar de mondhygiënist gaat het laagst. Gemiddeld heeft 36,3% van de bevolking (12 jaar en ouder) minstens één keer per jaar contact met de mondhygiënist.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

Meer informatie


Meeste bezoekers orthodontist in Gooi en Vechtstreek en Amsterdam

In de GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio's Gooi en Vechtstreek en Amsterdam gaan in de periode 2017-2019 significant meer inwoners (van 8 jaar en ouder) minimaal één keer per jaar naar de orthodontist (ruim 11%). In de regio's Hollands Midden, Zeeland en Groningen is het percentage inwoners (6% of minder) dat naar de orthodontist gaat het laagst. Ook de regio's Drenthe en Fryslân scoren laag. Landelijk heeft 7,9% van alle inwoners van 8 jaar en ouder minstens één keer per jaar contact met de mondhygiënist.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

Meer informatie