Regionale verschillen in tandartsendichtheid

Naar verhouding tellen de KNMT-regio's Amsterdam-Haarlem e.o., Gelderland Centraal en Utrecht Polderland de meeste tandartsen per 10.000 inwoners ( tandartsendichtheid Het aantal tandartsen (per KNMT-regio) per 10.000 inwoners (CBS). Anders gezegd, is het een indicatie van de verhouding tussen aanbod van en vraag naar tandheelkundige zorg. (Het aantal tandartsen (per KNMT-regio) per 10.000 inwoners (CBS). Anders gezegd, is het een indicatie van de verhouding tussen aanbod van en vraag naar tandheelkundige zorg.)). De verklaring kan worden gezocht in het feit dat Amsterdam en Nijmegen opleidingsplaatsen zijn (Utrecht was dat in het verleden) en dat veel tandartsen na hun afstuderen in de betreffende regio aan het werk gaan. Dit geldt overigens ook voor de stad Groningen en de omgeving daarvan (regio Noord Nederland). In de KNMT-regio’s Zuid-Holland Zuid en Zuid-West Nederland is het aantal tandartsen per 10.000 inwoners minder dan 4,5. Gemiddeld voor heel Nederland is de tandartsendichtheid 5,5 per 10.000 inwoners.

Ruim 9.500 geregistreerde tandartsen

De gegevens in de kaart zijn afkomstig uit de administratie van het KNMT, de grootste beroepsorganisatie van tandartsen in Nederland. Per januari 2020 zijn in totaal 9.502 geregistreerde tandartsen bekend van 67 jaar of jonger met een woon- en/of werkadres in Nederland. Aangenomen wordt dat dit de groep van actieve tandartsen is. In voorgaande jaren werd voor de bepaling van de omvang van de ‘actieve’ beroepsgroep altijd uitgegaan van de tandartsen van 64 jaar of jonger. Met het oog op de stijging van de pensioenleeftijd wordt echter per 2020 als bovengrens de leeftijd van 67 jaar aangehouden.

Nuancering

De tandartsendichtheid is een globale maat. Hierin kan geen rekening worden gehouden met (verschillen in) de omvang van de werkweek van tandartsen (in  FTE Full time equivalent. Aantal arbeidsuren als percentage van een volledige werkweek. (Full time equivalent. Aantal arbeidsuren als percentage van een volledige werkweek.)). Uit onderzoek van de KNMT is bijvoorbeeld bekend dat vrouwelijke tandartsen gemiddeld genomen wat minder uren per week werkzaam zijn dan hun mannelijke collega’s. Verder is ook niet meegenomen het feit dat er (regionale) verschillen zijn in de frequentie van het tandartsbezoek van de bevolking ( CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)).

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie


Tandarts minst vaak bezocht in het noorden van het land

In de  GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio Groningen (75,8%) en Fryslân (76,8%) gaan in de periode 2017-2019 significant minder inwoners minstens één keer per jaar naar de tandarts. In de regio's Gelderland-Zuid, Kennemerland, Hollands Noorden en Hart voor Brabant is het percentage (meer dan 82%) significant hoger ten opzichte van de rest van Nederland. Gemiddeld heeft 80,2% van de totale bevolking minstens één keer per jaar contact met de tandarts.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

Vergelijk met andere kaart

Meer informatie


Meeste bezoekers mondhygiënist in Amsterdam

In de  GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio Amsterdam gaan in de periode 2017-2019 significant meer inwoners (12 jaar en ouder) minimaal één keer per jaar naar de mondhygiënist (48,6%). Ook in de regio's Gooi en Vechtstreek, Utrecht, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland is het percentage significant hoger dan in de rest van Nederland. In de regio Zeeland is het percentage inwoners (22,3%) dat naar de mondhygiënist gaat het laagst. Gemiddeld heeft 36,3% van de bevolking (12 jaar en ouder) minstens één keer per jaar contact met de mondhygiënist.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

Meer informatie


Meeste bezoekers orthodontist in Gooi en Vechtstreek en Amsterdam

In de  GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio's Gooi en Vechtstreek en Amsterdam gaan in de periode 2017-2019 significant meer inwoners (van 8 jaar en ouder) minimaal één keer per jaar naar de orthodontist (ruim 11%). In de regio's Hollands Midden, Zeeland en Groningen is het percentage inwoners (6% of minder) dat naar de orthodontist gaat het laagst. Ook de regio's Drenthe en Fryslân scoren laag. Landelijk heeft 7,9% van alle inwoners van 8 jaar en ouder minstens één keer per jaar contact met de mondhygiënist.

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

Meer informatie