Grafiek: Gebruik fysio- en oefentherapie naar geslacht 2021

Sla de grafiek Contact met fysio- en oefentherapeut 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête

  • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2021 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.
  • Achterliggende cijfers op CBS-StatLine (gegevens bewerkt door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))

Een kwart van bevolking heeft jaarlijks contact met fysio- of oefentherapeut

Een kwart (25,4%) van de bevolking had naar eigen zeggen in 2021 contact met een fysio- of oefentherapeut. Patiënten die in 2021 werden behandeld door een fysio- of oefentherapeut hadden gemiddeld 12 behandelingen. Vrouwen gingen met uitzondering van de jongste leeftijdsgroep vaker naar de fysio- of oefentherapeut dan mannen. Volgens de NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) Zorgregistratie Eerste lijn zijn de meest voorkomende aandoeningen waarvoor zorg gevraagd wordt, aandoeningen van spier, pees en bindweefsel van de lumbale en cervico-thoracale wervelkolom. Hieronder vallen respectievelijk lage rugpijn en pijn aan de nek/schouder (van den Dool & Meijer 2021van den Dool, J., Meijer, W., Zorg door de Fysiotherapeut: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, Jaarcijfers 2019 en trendcijfers 2016-2019, Utrecht (2021)).


Geslacht trend fysiotherapie

Sla de grafiek Trend contact met fysiotherapeut 2014-2021 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête

  • * De gegevens zijn gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking van 2021 en getoetst.
  • (on)gestand.= (on)gestandaardiseerd
  • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2021 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.
  • Achterliggende cijfers op CBS-StatLine (gegevens bewerkt door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))

Contact met fysiotherapeut gestegen

Het percentage mensen in de bevolking dat contact heeft met de fysiotherapeut is gestegen tussen 2014 en 2021, al zijn er wel schommelingen. Dit geldt voor zowel mannen, vrouwen als de gehele groep. 

Gestandaardiseerd versus ongestandaardiseerd

Bij de zichtbare gestandaardiseerde percentages is er rekening gehouden met veranderingen in omvang en leeftijdsverdeling van de bevolking. De gestandaardiseerde percentages kunnen afwijken van de ongestandaardiseerde percentages. De gestandaardiseerde percentages zijn gecorrigeerd naar de omvang en leeftijdsverdeling van een standaardpopulatie (Nederlandse bevolking in 2021). Bij ongestandaardiseerde cijfers is geen rekening gehouden met veranderingen in de bevolking. Deze ongestandaardiseerde cijfers zijn ook in de grafiek opgenomen en kunnen naar wens geselecteerd worden.


  • R. Gijsen (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • M.H.D. Plasmans (RIVM )
  • C. Deuning (RIVM)