Grafiek: Gebruik fysio- en oefentherapie naar geslacht 2022

Sla de grafiek Contact met fysio- en oefentherapeut 2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête

Ruim een kwart van bevolking heeft jaarlijks contact met fysio- of oefentherapeut

Ruim een kwart (27,1%) van de bevolking had naar eigen zeggen in 2022 contact met een fysio- of oefentherapeut. Patiënten die in 2022 werden behandeld door een fysio- of oefentherapeut hadden gemiddeld 12,5 behandelingen. Vrouwen gingen met uitzondering van de twee jongste leeftijdsgroepen vaker naar de fysio- of oefentherapeut dan mannen. Volgens de NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) Zorgregistratie Eerste lijn zijn de meest voorkomende aandoeningen waarvoor zorg gevraagd wordt, aandoeningen van spier, pees en bindweefsel van de lumbale en cervico-thoracale wervelkolom. Hieronder vallen respectievelijk lage rugpijn en pijn aan de nek/schouder (van den Dool & Meijer 2021 van den Dool, J., Meijer, W., Zorg door de Fysiotherapeut: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, Jaarcijfers 2019 en trendcijfers 2016-2019, Utrecht (2021)).


Geslacht

Sla de grafiek Trend contact met fysiotherapeut 2014-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête

  • * De gegevens zijn gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking van 2022 en getoetst.
  • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 en 2021 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.
  • Achterliggende cijfers: CBS-StatLine (gegevens bewerkt door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))

Leeftijd

Sla de grafiek Trend contact met fysiotherapeut 2014-2022 over en ga naar de datatabel

Bron: CBS-Gezondheidsenquête

  • * De gegevens zijn gestandaardiseerd naar de Nederlandse bevolking van 2022 en getoetst.
  • De dataverzameling van de Gezondheidsenquête was in 2020 en 2021 verstoord door de COVID-19-pandemie. Ook hebben de pandemie en de bijbehorende maatregelen mogelijk de gezondheid van de respondenten beïnvloed. Zie de verantwoording voor meer informatie.
  • Achterliggende cijfers: CBS-StatLine (gegevens bewerkt door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))

Contact met fysiotherapeut gestegen

In de periode 2014-2022 nam het percentage mensen dat contact heeft met de fysiotherapeut licht toe. Dit is een significante stijging voor zowel de totale bevolking als voor mannen en vrouwen afzonderlijk. Ook het percentage bij de afzonderlijke leeftijdsgroepen neemt licht toe, met uitzondering van de jongste leeftijdsgroep (0- tot en met 17-jarigen).


  • R. Gijsen (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • M.H.D. Plasmans (RIVM )
  • C. Deuning (RIVM)