Fysio- en oefentherapeut meer bezocht in de regio's Limburg-Noord en Hollands Midden

De inwoners van de regio's Limburg-Noord (29,8%)  en Hollands Midden (29,1%) doen in 2020-2022 het meest een beroep op een fysio- of oefentherapeut. In de regio's Flevoland, Zeeland, Zuid-Holland Zuid en Hollands Noord heeft minder dan 24% van de bevolking in de laatste 12 maanden een van deze therapeuten bezocht. Gemiddeld bezocht 26,1% van de totale bevolking minstens één keer per jaar een fysio- of oefentherapeut. 

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst)-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

Meer informatie


  • C.M. Deuning (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))