Fysio- en oefentherapeut meer bezocht in West-Brabant en Limburg Noord

Met ruim 30% doen de inwoners van de regio's West-Brabant en Limburg Noord in 2017-2019 het meest een beroep op een fysio- of oefentherapeut. Ook in de regio's Brabant-Zuidoost en Twente ligt het bezoek aan een van deze therapeuten significant boven het Nederlandse gemiddelde. In de regio's Flevoland en Zuid-Holland Zuid heeft minder dan 23% van de bevolking in de laatste 12 maanden een van deze therapeuten bezocht. Gemiddeld bezocht 26,5% van de totale bevolking minstens één keer per jaar een fysio- of oefentherapeut. 

Toelichting regionale verschillen

Selecteer een regio in de kaart voor meer informatie over significantie per GGD Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst )-regio. Significantie geeft een nadere verklaring van de waarde die we mogen hechten aan de gepresenteerde verschillen. De verschillen zouden onder andere verklaard kunnen worden door regionale variaties in leeftijd en geslacht. Deze gestandaardiseerde cijfers zijn ook via de kaart op te vragen.

Meer informatie

  • C.M. Deuning