Werkzame huisartsen 2022

Sla de grafiek Regulier gevestigde huisartsen 2022 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Beroepenregistraties huisartsen

  • HIDHA Huisarts in dienst van huisarts. Een huisarts (niet in opleiding) die voor langere tijd (minimaal een half jaar) als assistent in de praktijk van een zelfstandig gevestigde huisarts werkt (Huisarts in dienst van huisarts. Een huisarts (niet in opleiding) die voor langere tijd (minimaal een half jaar) als assistent in de praktijk van een zelfstandig gevestigde huisarts werkt)'s en 'vaste waarnemers' werken in één of enkele vaste prakijken. Wisselende waarnemers, die geen vaste werkplek hebben, vallen niet onder de groep regulier gevestigde huisartsen
  • Achterliggende cijfers: Databank Nivel

In Nederland zijn 11.754 regulier gevestigde huisartsen

In 2022 telt 11.754 regulier gevestigde huisartsen. Het betreft 7.585 zelfstandig gevestigde huisartsen en 4.169 HIDHA Huisarts in dienst van huisarts. Een huisarts (niet in opleiding) die voor langere tijd (minimaal een half jaar) als assistent in de praktijk van een zelfstandig gevestigde huisarts werkt (Huisarts in dienst van huisarts. Een huisarts (niet in opleiding) die voor langere tijd (minimaal een half jaar) als assistent in de praktijk van een zelfstandig gevestigde huisarts werkt)'s. Onder regulier gevestigde huisartsen verstaan we huisartsen die werkzaam zijn als zelfstandig gevestigde (praktijkhouder), als huisarts in dienst van een huisartsenpraktijk (HIDHA) of een andere zorginstelling (HID) en huisartsen die vaste waarnemer zijn. De huisartsen die als wisselend waarnemer werkzaam zijn, worden hierbij niet meegeteld. Wisselende waarnemers werken voornamelijk voor korte periodes in praktijken (Batenburg et al. 2022 Batenburg, R., Flinterman, L., Vis, Vis, E., van Schaaijk, A., de Geit, E., Kenens, R.J., Duijkers, B., Cijfers uit de Nivel-registratie van huisartsen en huisartsenpraktijken, Een actualisering voor de periode 2020-2022, Utrecht (2022)).

Huisartsen vaker vrouw

Het aandeel vrouwelijke huisartsen neemt al jaren toe. In 2022 is het percentage vrouwelijke huisartsen 60,6%. In 2012 was dat nog 43,4% (Batenburg et al. 2022 Batenburg, R., Flinterman, L., Vis, Vis, E., van Schaaijk, A., de Geit, E., Kenens, R.J., Duijkers, B., Cijfers uit de Nivel-registratie van huisartsen en huisartsenpraktijken, Een actualisering voor de periode 2020-2022, Utrecht (2022)). De leeftijd van de regulier gevestigde huisartsen was in  2022 gemiddeld 47 jaar (Batenburg et al. 2022 Batenburg, R., Flinterman, L., Vis, Vis, E., van Schaaijk, A., de Geit, E., Kenens, R.J., Duijkers, B., Cijfers uit de Nivel-registratie van huisartsen en huisartsenpraktijken, Een actualisering voor de periode 2020-2022, Utrecht (2022)). 


Groei aantal huisartsen

In de periode 2012-2022 is het totaal aantal huisartsen in een vaste praktijk met 30% toegenomen. Van ongeveer 9.000 in 2012 naar 11.754 in 2022. De jaarlijkse groei in deze periode bedroeg gemiddeld 2,7%. De zelfstandig gevestigde huisartsen vormt de grootste groep, maar hun aandeel neemt wel af. Zo was in 2012 nog 87% van de regulier gevestigde huisartsen zelfstandig, in 2022 was dit nog 64% (Batenburg et al. 2022 Batenburg, R., Flinterman, L., Vis, Vis, E., van Schaaijk, A., de Geit, E., Kenens, R.J., Duijkers, B., Cijfers uit de Nivel-registratie van huisartsen en huisartsenpraktijken, Een actualisering voor de periode 2020-2022, Utrecht (2022)).


Staat van Volksgezondheid en Zorg: kerncijfers voor beleid:

Experts en redactie

  • R. Gijsen (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • M.J.J.C. Poos (RIVM)