In Nederland zijn 12.766 huisartsen werkzaam

Op 1 januari 2019 werkten er in Nederland in totaal 12.766 huisartsen in een vaste praktijk. Het betreft zelfstandig gevestigde huisartsen, HIDHA Huisarts in dienst van huisarts. Een huisarts (niet in opleiding) die voor langere tijd (minimaal een half jaar) als assistent in de praktijk van een zelfstandig gevestigde huisarts werkt's en 2.524 wisselende waarnemers. Wisselende waarnemers werken voornamelijk voor korte periodes in praktijken ( Batenburg et al. 2019 Batenburg, R., van der Velden, L., Vis, E., Kenens, R., Cijfers uit de registratie van huisartsen – een update van de werkzaamheidscijfers voor 2018 en 2019, Utrecht (2019) ).

Meer vrouwelijke huisartsen

Op 1 januari 2019 is meer dan de helft (58%) huisartsen vrouw ( Batenburg et al. 2019 Batenburg, R., van der Velden, L., Vis, E., Kenens, R., Cijfers uit de registratie van huisartsen – een update van de werkzaamheidscijfers voor 2018 en 2019, Utrecht (2019) ). Vrouwen werken gemiddeld minder dan mannen. In 2018 werkten vrouwen gemiddeld 0,71 FTE Full time equivalent. Aantal arbeidsuren als percentage van een volledige werkweek., voor mannen was dat 0,79 FTE ( Versteeg et al. 2018 Versteeg, S., Vis, E., van der Velden, L., Batenburg, R., De werkweek van de Nederlandse huisarts in 2018, Utrecht (2018) ). 

 Tabel: Aantal werkzame huisartsen 2019

Beroepsbeoefenaren

Aantal op 1 januari

Huisartsen:
- Zelfstandig gevestigde huisartsen
- HIDHA's/vaste waarnemers
- Wisselende waarnemers

Totaal


7.784
2.458
2.524

12.766

Bron: Nivel Beroepenregistratie huisartsen

Dit cijfer is ook onderdeel van:
Staat van Volksgezondheid en Zorg: kerncijfers voor beleid

  Meer informatie


  Huisartsenpraktijk naar praktijkvorm

  Sla de grafiek Huisartsenpraktijk naar praktijkvorm 2016 over en ga naar de datatabel

  Bron: Nivel Beroepenregistratie huisartsen

  • Cijfers over het aantal huisartsenpraktijken naar praktijkvorm zijn nog niet voor 2019 beschikbaar

  Dit cijfer is ook onderdeel van:
  Staat van Volksgezondheid en Zorg: kerncijfers voor beleid

  Nederland telt ruim 5.000 huisartsenpraktijken

  Op 1 januari 2016 waren er in Nederland  5.028 huisartsenpraktijken. Hiervan is 35% een solopraktijk, 43% een duopraktijk (praktijk met twee huisartsen) en 22% een groepspraktijk (drie of meer huisartsen). Vrouwen kiezen veel minder vaak voor een solopraktijk dan mannen. In 2016 is bijna 40% van de mannelijke huisartsen werkzaam in een solopraktijk en 29% van de vrouwelijke huisartsen ( van der Velden et al. 2017 van der Velden, L. F. J., Kasteleijn, A., Kenens, R. J., Cijfers uit de registratie van huisartsen; peiling 2016, Utrecht (2017) ).

  Meer informatie


  Groei aantal huisartsen

  In de periode 2000-2019 is het totaal aantal huisartsen in een vaste praktijk toegenomen van iets meer dan 8.620 in 2000 naar ruim 12.766  in 2019. In 2015 was de groei van het aantal regulier gevestigde huisartsen veel hoger dan in eerdere peiljaren te zien was. Dit is grotendeels te verklaren door een verandering in functie-indeling in de NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg-beroepenregistratie. In 2015 konden huisartsen voor het eerst aangeven of zij als waarnemer voor één of meer vaste praktijken werkten. Een deel van de vaste waarnemers stond in 2014 geregistreerd als wisselend waarnemer ( Kasteleijn et al. 2016 Kasteleijn, A., Kenens, R. J., van Hassel, D. T. P., Cijfers uit de registratie van huisartsen, peiling 2015, Utrecht (2016) ).

  Huisartsendichtheid toegenomen

  De gemiddelde huisartsendichtheid Aantal fte huisartsen per 10.000 inwoners. Wanneer het gemiddeld FTE hoog is dan zijn er relatief veel huisartsen werkzaam zijn en is er sprake van een hoge dichtheid. (aantal fte per 10.000 inwoners) is in de periode 2013-2017 toegenomen van 4,1 naar 4,4 fte huisartsen (zelfstandig gevestigden en HIDHA Huisarts in dienst van huisarts. Een huisarts (niet in opleiding) die voor langere tijd (minimaal een half jaar) als assistent in de praktijk van een zelfstandig gevestigde huisarts werkt's/vaste waarnemers) per 10.000 inwoners ( Versteeg et al. 2018 Versteeg, S., Vis, E., van der Velden, L., Batenburg, R., De werkweek van de Nederlandse huisarts in 2018, Utrecht (2018) ). In voorgaande jaren werd de huisartsendichtheid uitgedrukt in aantal inwoners per fte. Hierdoor is vergelijking met de eerdere jaren niet mogelijk. Cijfers over 2018 en 2019 zijn nog niet beschikbaar.

  Meer informatie

  Experts en redactie

  • R. Gijsen (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
  • M.J.J.C. Poos (RIVM)