Werkzame huisartsen 2021

Sla de grafiek Werkzame huisartsen 2021 over en ga naar de datatabel

Bron: Nivel Beroepenregistraties huisartsen

 • HIDHA Huisarts in dienst van huisarts. Een huisarts (niet in opleiding) die voor langere tijd (minimaal een half jaar) als assistent in de praktijk van een zelfstandig gevestigde huisarts werkt (Huisarts in dienst van huisarts. Een huisarts (niet in opleiding) die voor langere tijd (minimaal een half jaar) als assistent in de praktijk van een zelfstandig gevestigde huisarts werkt)'s en 'vaste waarnemers' werken in één of enkele vaste prakijken. 
  Wisselende waarnemers werken in wisselende praktijken.
  NB: Het verschil tussen HIDHA's en 'vaste waarnemers' is niet altijd goed te maken. Er zijn bijvoorbeeld ook ' HIDHA's op waarneembasis'. Daarom worden deze samen als één categorie gepresenteerd.
 • Achterliggende cijfers: Databank Nivel

In Nederland zijn 13.492 huisartsen werkzaam

Op 1 januari 2021 werkten er in Nederland in totaal 13.492 huisartsen in een vaste praktijk. Het betreft 6.881 zelfstandig gevestigde huisartsen, 3.778 HIDHA Huisarts in dienst van huisarts. Een huisarts (niet in opleiding) die voor langere tijd (minimaal een half jaar) als assistent in de praktijk van een zelfstandig gevestigde huisarts werkt (Huisarts in dienst van huisarts. Een huisarts (niet in opleiding) die voor langere tijd (minimaal een half jaar) als assistent in de praktijk van een zelfstandig gevestigde huisarts werkt)'s en 2.833 wisselende waarnemers. Wisselende waarnemers werken voornamelijk voor korte periodes in praktijken (Flinterman et al. 2022Flinterman, L., Vis, E., de Geit, E., Batenburg, R., Cijfers uit de registratie van huisartsen 2021, Utrecht (2022)).


  Groei aantal huisartsen

  In de periode 2000-2021 is het totaal aantal huisartsen in een vaste praktijk toegenomen van iets meer dan 8.620 in 2000 naar ruim 13.490  in 2021. In 2015 was de groei van het aantal regulier gevestigde huisartsen veel hoger dan in eerdere peiljaren te zien was. Dit is grotendeels te verklaren door een verandering in functie-indeling in de NIVEL Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg)-beroepenregistratie. In 2015 konden huisartsen voor het eerst aangeven of zij als waarnemer voor één of meer vaste praktijken werkten. Een deel van de vaste waarnemers stond in 2014 geregistreerd als wisselend waarnemer (Kasteleijn et al. 2016Kasteleijn, A., Kenens, R.J., van Hassel, D. T. P., Cijfers uit de registratie van huisartsen, peiling 2015, Utrecht (2016)).


  Deze cijfers zijn ook onderdeel van

  Staat van Volksgezondheid en Zorg: kerncijfers voor beleid:

  Experts en redactie

  • R. Gijsen (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
  • M.J.J.C. Poos (RIVM)