Doodsoorzakenstatistiek gebruikt voor sterftecijfers per onderwerp

Op vzinfo.nl zijn sterftecijfers te vinden op basis van CBS Doodsoorzakenstatistiek. De onderwerpen waar deze sterftecijfers zijn uitgewerkt staan op alfabetische volgorde in de tabel. Voor alle onderwerpen zijn gegevens beschikbaar naar leeftijd en geslacht voor het meeste recente beschikbare jaar. Naast de huidige situatie is er ook per ziekte/ aandoening een trend beschikbaar.

Tabel: Sterfte op basis CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) Doodsoorzakenstatistiek
A                                                                    
Aangeboren afw. van het hartvaatstelsel Angststoornissen
Artrose Astma
B  
Baarmoederhalskanker Borstkanker
Beroerte  
C  
COPD Coronaire hartziekten
COVID-19  
D  
Dementie Diabetes mellitus
Dikkedarmkanker  
E  
Epilepsie  
H  
Hart- en vaatziekten Hartfalen
Huidkanker  
I  
Infecties van de onderste luchtwegen Infectieziekten
Influenza    
K  
Kanker  
L  
Letsels Longkanker
M  
Mesothelioom Migraine
N  
Nek- en rugklachten Non-hodgkin lymfomen (NHL)
O  
Osteoporose  
P  
Parkinson Persoonlijkheidsstoornissen
Prostaatkanker  
R  
Reumatoïde artritis  
S  
Schizofrenie Stemmingsstoornissen

Meer informatie