November

Nieuw

Geactualiseerd

Huisartsencijfers geactualiseerd voor de volgende onderwerpen (op basis van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn):

Prestatie-indicatoren 

Regionaal

Internationaal

Metadatabase Zorggegevens

Augustus

Geactualiseerd

Regionaal

  • Geneesmiddelengebruik per zorgkantoorregio (totaal,  ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit) (Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Aandachtstekort-stoornis met hyperactiviteit))-middelen, Antibiotica, Antidepressiva, Antipsychotica, Astma- en COPD Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten) (Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten))-middelen, Cholesterolverlagers, Diabetesmiddelen, Hiv-middelen, Maagmiddelen, Pijnbestrijdingsmiddelen, Slaap- en kalmeringsmiddelen)
  • Gezondheid en gezondheidgerelateerde thema's per wijk (oa rokers, overgewicht Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2 (Er is sprake van overgewicht bij een Body Mass Index (BMI) ≥ 25 kg/m2), eenzaamheid)

Prestatie-indicatoren

 Metadatabase Zorggegevens

Juli

Nieuw

Geactualiseerd

Internationaal

Regionaal

Prestatie-indicatoren

 Metadatabase Zorggegevens

Juni

Nieuw

Geactualiseerd

Regionaal

Internationaal

Prestatie-indicatoren

Metadatabase Zorggegevens

Mei

Geactualiseerd

Regionaal

Prestatie-indicatoren 

Internationaal

Metadatabase Zorggegevens

Maart

Nieuw

Geactualiseerd

Geactualiseerd (leefstijl)

Regionaal

  • Ambulancezorg: A1-inzetten Spoedeisende rit in opdracht van de centralist van de MKA in geval van acute bedreiging van de vitale functies van de patiënt en in het geval dat dit gevaar pas na beoordeling door de ambulancebemanning ter plaatse kan worden uitgesloten. (Spoedeisende rit in opdracht van de centralist van de MKA in geval van acute bedreiging van de vitale functies van de patiënt en in het geval dat dit gevaar pas na beoordeling door de ambulancebemanning ter plaatse kan worden uitgesloten.), A2-inzetten Rit in opdracht van de centralist van de MKA naar aanleiding van een zorgvraag waaruit blijkt dat geen sprake is van direct levensgevaar, maar waarbij de ambulance wel zo snel mogelijk ter plaatse dient te zijn. Deze hulp wordt geacht binnen 30 minuten ter plaatse te zijn. (Rit in opdracht van de centralist van de MKA naar aanleiding van een zorgvraag waaruit blijkt dat geen sprake is van direct levensgevaar, maar waarbij de ambulance wel zo snel mogelijk ter plaatse dient te zijn. Deze hulp wordt geacht binnen 30 minuten ter plaatse te zijn.), B-inzetten Rit in opdracht van de centralist van de MKA naar aanleiding van een zorgvraag zonder A1- of A2-urgentie, waarbij een tijdstip is afgesproken voor het halen of brengen. (Rit in opdracht van de centralist van de MKA naar aanleiding van een zorgvraag zonder A1- of A2-urgentie, waarbij een tijdstip is afgesproken voor het halen of brengen.) per RAV Regionale ambulancevoorziening. Samenwerkingsverband tussen ambulancediensten en de Meldkamer Ambulancezorg (MKA). (Regionale ambulancevoorziening. Samenwerkingsverband tussen ambulancediensten en de Meldkamer Ambulancezorg (MKA).)-regio
  • Bereikbaarheid huisartsenposten
  • Nabijheid huisartsenpraktijken per gemeente
  • Transplantaties
  • Abortuscijfer en abortusratio per provincie

Internationaal

Metadatabase Zorggegevens

Februari

Nieuw

Geactualiseerd

Prestatie indicatoren

Metadatabase Zorggegevens